Korrosion har upptäckts på fler fat i Brunsbüttel

Den pågående inspektionen av det tredje bergrummet under det tyska kärnkraftverket Brunsbüttel, har avslöjat att en fjärdedel av de 40 faten med låg- och medelaktivt radioaktivt avfall visar tecken på korrosion.

Det tredje bergrummet under Brunsbüttel innehåller totalt 118 fat. Hittills har 40 fat inspekterats, och 10 av dem visar tecken på korrosion.

Sandra Kühberger, presstalesperson hos Vattenfall i Tyskland, kommenterar upptäckten:
– De bergrum som nu används var aldrig avsedda för långvarig förvaring utan planen har hela tiden varit att faten ska flyttas över till Schacht Konrad som är det nationella förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. Det är viktigt att komma ihåg att varken miljön eller personalen på Brunsbüttel har utsatts för någon fara. Vattenfall har ett nära samarbete med kärnkraftsmyndigheten i Schleswig-Holstein.

Sandra Kühberger fortsätter:
– Bergrummen är avgränsade mot utsidan med tjocka betongväggar. Luftflödet och vakuumet i kraftverket utgör även de barriärer som förhindrar att radioaktivitet läcker ut i miljön.

Tredje bergrummet inspekterat

Vattenfall har slutfört inspektionen av två av de sex bergrummen under Brunsbüttel. Det första bergrummet med 70 fat inspekterades tidigare i år. 18 fat visade tecken på korrosion.
Vid inspektionen av det andra bergrummet i juni upptäcktes inga fat som visade tecken på korrosion.

Vattenfall kommer att fortsätta med inspektionen av de återstående bergrummen under de kommande månaderna.

Beslut om inspektion

Den 15 december 2011 skadades ett fat allvarligt när radioaktivt avfall fördes över till nya behållare i Brunsbüttel. Enligt kärnkraftsmyndigheten i delstaten Schleswig-Holstein och Vattenfalls experter, var det aldrig någon fara för medarbetare eller miljön.

Incidenten fick trots detta en enorm medial uppmärksamhet och orsakade upprörda reaktioner bland Vattenfalls tyska medarbetare, vilket ytterligare försämrade företagets anseende i landet.

Incidenten gav upphov till ett beslut om att inspektera alla de cirka 630 fat som förvaras i sex bergrum under kärnkraftverket.

Nationellt förvar

Innehållet i faten i bergrummen kommer att flyttas över till specialbehållare och sedan förvaras i Schacht Konrad, ett förvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från hela Tyskland.

Ursprungsplanen var att Schacht Konrad skulle vara färdigställt under 1990-talet och man planerade att flytta faten under denna period.
Tysklands förbundsministerium för miljö, naturskydd och kärnkraftssäkerhet väntar sig nu att verksamheten i Schacht Konrad ska vara igång runt 2021–2025.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']