Lättare att hantera vädrets makter

Vädret blir allt viktigare för Vattenfalls verksamhet. Att styra över vädret är givetvis omöjligt, men ett nytt R&D-program kommer att underlätta för bolaget att hantera vädrets följder.

2011 inleddes programmet, vars syfte är att utveckla företagets interna kapacitet att ta fram egna prognoser för såväl väder som vindkraftsproduktion.

– Vi använder matematiska vädermodeller som representerar atmosfärens komplicerade fysikaliska egenskaper, säger Jens Madsen, på Vattenfall i Norden.

Idag tas två interna prognoser fram per dag för hela norra Europa. De består av högupplösta prognoskartor med möjlighet att zooma in på de områden där Vattenfalls vindkraftparker finns. Inom kort kommer det dock att vara möjligt att ta fram fler och mer specifika prognoser, förklarar Jens Madsen:

– När vi i nuläget kör våra vädermodeller använder vi oftast en upplösning på tre kilometer. Det är tillräckligt exakt för sjöprognoser, men så småningom kommer vi att kunna minska upplösningen till en kilometer eller mindre. Det innebär att vi på ett bättre sätt kan förutse vädrets följder även på land, eftersom de är mer svårberäkneliga på grund av variationer i terrängen.

Intern information

Jens Madsen säger att det är en mycket stor fördel att ha tillgång till ett tusental egna mätstationer i form av Vattenfalls vindkraftverk.

– Alla vindkraftverk registrerar viktiga väderparametrar som vi utnyttjar för att göra våra prognoser mer träffsäkra. Det är särskilt de kortsiktiga prognoserna för de närmaste 24 timmarna som förbättras en hel del tack vare vår interna information. Vi kan också anpassa prognoserna för olika ändamål, till exempel för att hjälpa Vattenfall att vässa sin konkurrenskraft när det gäller att reglera den fluktuerande vindkraftsproduktionen.

Vässad konkurrenskraft

Vädret är inte bara viktigt för Vattenfalls vindkraftverksamhet, utan även för trading, asset optimisation, vattenkraft och för kärnkraften.

– Prognoserna utvärderas just nu av olika avdelningar inom Vattenfall, och vi är övertygade om att programmet snart kommer att ersätta eller komplettera några av de vädertjänster som för närvarande köps in utifrån, säger Jens Madsen.

Han tillägger att prognoserna från just dessa vädermodeller också används för att ersätta fysiska mätmaster med virtuella.

– Det är fördelaktigt av flera skäl. Dels är fysiska master dyra, dels sparar man mängder av tid eftersom man annars måste vänta i flera år innan en mätserie kan anses vara komplett.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln