Løseth vill ha fokus på koldioxid när EU tar fram klimatmål för 2030

EU-kommissionen har idag presenterat ett förslag till riktlinjer för framtida energi- och klimatmål efter 2020. Förslaget kommer att ha stor påverkan på Vattenfalls verksamhet

År 2007 fastställde EU de klimatmål som ska uppnås till 2020: 20 % förnybar energi, 20 % mindre koldioxidutsläpp, 20 % högre energieffektivitet. Nu läggs ett förslag fram om hur Europas klimatmål ska definieras för nästa årtionde, det vill säga fram till 2030, och vad det skulle innebära för energibranschen.

Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth hoppas att det europeiska ramverket kommer att driva fram en bättre fungerande intern energimarknad:
– Riktlinjer om klimat, förnybar energi och energieffektivitet måste vara mycket mer samordnade i framtiden, säger han.

Øystein Løseth är särskilt angelägen om att handeln med utsläppsrätter ska stärkas:
– Jag anser att priset på koldioxid ska vara den huvudsakliga sporren för att minska koldioxidutsläppen. Om EU:s handel med utsläppsrätter, ETS-systemet, stärks så får alla intressenter en tydlig signal om vilken riktning man bör röra sig i för att nå klimatmålen. Koldioxidpriserna stimulerar både en ökad användning av förnybar energi och energieffektivitet, säger Øystein Løseth.

Enligt Øystein Løseth bör en målsättning om att minska koldioxidutsläppen åtföljas av bättre villkor för stamnät och distributionsnät, större acceptans hos allmänheten, samt bättre villkor för innovation och FoU för att underlätta ytterligare tillväxt inom förnybart och annan koldioxidsnål teknik.

I mars träffas EU:s statschefer för att diskutera kommissionens förslag till vidare beslut.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']