Ny tjänst tar kontroll över företagens elkostnader

Nu lanserar Vattenfall tjänsten Energikontrollen som kan hjälpa svenska företag att minska sina elkostnader med upp till 20 procent. "Exempel på energitjuvar är företagens datorer, fläktar och belysning som står på även utanför kontorstid," säger energirådgivaren Martin Normark.

Energikontrollen omfattar personlig rådgivning och förbrukningsmätaren EnergyWatch PRO som kopplas till elmätaren. Den visar företagets förbrukning och identifierar även energitjuvar. Via webbläsare kan företagen hålla koll på elförbrukningen i realtid.

– Energikontrollen har god funktionalitet vilket gör att våra kunder snabbt kan komma igång och energieffektivisera, säger Martin Normark, energirådgivare på Vattenfall.

Utanför kontorstid
Med Energikontrollen kan företagen snabbt få koll på vilka apparater som är lätta att påverka och därmed sänka elkostnaderna.

Genom att analysera uppgifterna från EnergyWatch PRO räknar Vattenfall med att tjänsten ska kunna sänka energiförbrukningen hos företagskunderna med upp till 20 procent enligt Martin Normark.

– Exempel på energitjuvar är företagens datorer, fläktar och belysning som står på även utanför kontorstid.

Fakta
Tjänsten Energikontrollen har tilldelats medel ut Vattenfalls Miljöfond. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering. Fondens medel används efter samråd med Naturskyddsföringen till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln