Snälla hästkrafter mot miljö och markägare

Tre rena hästkrafter räcker för att forsla bort timret från skogsarbetet som Vattenfall Eldistribution genomför i Älvsbyn utanför Luleå.

Det var inte nostalgi som gav skogshästarna Lydia, Wallman och Vilmer jobbet. Där moderna maskiner kan sjunka ner och riva upp stora sår kan hästar hämta timmer utan spår. Det enda häst och vagn lämnar efter sig är lite vikt gräs. Snällt mot både natur och markägare.

– Marken här är bitvis så mjuk och känslig att de fyrhjulingar med släp som vi normalt använder skulle orsaka alltför stora skador, säger Roger Lindmark, Vattenfall Luleå.

Begreppet bio power får en ny innebörd när hästkarlen Lars-Olof Lundgren lotsar sin vagn med trespann genom skogen. Även om tekniken är gammal använder han moderna redskap. Med en fem meter lång, eldriven, hydraulisk griparm lyfter han snabbt ombord timret på vagnen, medan hästarna väntar tålmodigt.

Det är ett sällsynt undantag att Vattenfall nyttjar häst och vagn. I modern tid har det bara hänt när enstaka träd gallrats.

–Vi försöker alltid att anpassa våra metoder efter förutsättningarna . I det här fallet diskuterade vi att forsla bort timret på vintern med hjälp av snöskoter och släde, men bestämde oss för att det här nog vore skonsammare. Nu får vi chansen att testa för– och nackdelar med häst och vagn.

Hästekipaget lastar fem ton per lass vilket är mer än vad fyrhjulingarna orkar dra och ljudmässigt vinner hästarna en jordskredsseger. Samhället intill får höra hovtramp i stället för motorbuller.

Längs de knappt tio mil långa kraftledningsgatorna som breddas, kommer hästarna att användas på fyra – fem känsliga markområden som inte tål moderna maskiner. Både hästar och vagn forslas i en särskild hästtransport mellan de olika uppdragen.

Fakta
- Hästen försvann ur det svenska skogsbruket i början på -60-talet.
- I dag finns 400-500 hästar som används vid skogskörning.
- Lars-Olof Lundgren från Blåsmark utanför Piteå använder nordsvenska arbetshästar som är alerta, smidiga och starka med ett stabilt temperament.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']