Snälla hästkrafter mot miljö och markägare

Tre rena hästkrafter räcker för att forsla bort timret från skogsarbetet som Vattenfall Eldistribution genomför i Älvsbyn utanför Luleå.

Det var inte nostalgi som gav skogshästarna Lydia, Wallman och Vilmer jobbet. Där moderna maskiner kan sjunka ner och riva upp stora sår kan hästar hämta timmer utan spår. Det enda häst och vagn lämnar efter sig är lite vikt gräs. Snällt mot både natur och markägare.

– Marken här är bitvis så mjuk och känslig att de fyrhjulingar med släp som vi normalt använder skulle orsaka alltför stora skador, säger Roger Lindmark, Vattenfall Luleå.

Begreppet bio power får en ny innebörd när hästkarlen Lars-Olof Lundgren lotsar sin vagn med trespann genom skogen. Även om tekniken är gammal använder han moderna redskap. Med en fem meter lång, eldriven, hydraulisk griparm lyfter han snabbt ombord timret på vagnen, medan hästarna väntar tålmodigt.

Det är ett sällsynt undantag att Vattenfall nyttjar häst och vagn. I modern tid har det bara hänt när enstaka träd gallrats.

–Vi försöker alltid att anpassa våra metoder efter förutsättningarna . I det här fallet diskuterade vi att forsla bort timret på vintern med hjälp av snöskoter och släde, men bestämde oss för att det här nog vore skonsammare. Nu får vi chansen att testa för– och nackdelar med häst och vagn.

Hästekipaget lastar fem ton per lass vilket är mer än vad fyrhjulingarna orkar dra och ljudmässigt vinner hästarna en jordskredsseger. Samhället intill får höra hovtramp i stället för motorbuller.

Längs de knappt tio mil långa kraftledningsgatorna som breddas, kommer hästarna att användas på fyra – fem känsliga markområden som inte tål moderna maskiner. Både hästar och vagn forslas i en särskild hästtransport mellan de olika uppdragen.

Fakta
- Hästen försvann ur det svenska skogsbruket i början på -60-talet.
- I dag finns 400-500 hästar som används vid skogskörning.
- Lars-Olof Lundgren från Blåsmark utanför Piteå använder nordsvenska arbetshästar som är alerta, smidiga och starka med ett stabilt temperament.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln