Soligt besked till elproducenter

Skatteverket har nu lämnat besked om vad det är som gäller för mikroproducenter. "Vi välkomnar skatteverkets förtydligande avseende mikroproduktion från solceller för privatpersoner," säger Åsa Landenberg, affärsansvarig för solceller på Vattenfall.

Den 5 juni kom ett välkommet besked för solcellsproducenter och återförsäljare i Sverige. Det rådde tidigare rådde diverse oklarheter kring huruvida mikroproducenter som får betalt för att leverera överskottsel till nätet, ska anses bedriva näringsverksamhet som i sådana fall kräver F-skattsedel, eller om det ska anses vara hobbyverksamhet.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt gjorde sin tolkning medan Skatteverket gjorde en annan.

Slipper krångel

Nu har Skatteverket meddelat att villaägare som producerar egen solel får sälja överskottsel utan att registrera sig som företagare.

- Vi är väldigt positiva till beslutet. Den största frågan är att man inte ska behöva betala energiskatt på den elen man producerar och använder själv. Man slipper även krånglet med F-skattsedel eftersom man inte är näringsidkare, säger Åsa Landenberg.

Inte heller överskottsel som säljs är energiskattepliktig - så länge intäkterna inte överstiger 30 000 kronor. Det man dock inte slipper undan är krånglet med momsregistering - trots att solelproduktion inte klassas som näringsverksamhet.

Vattenfalls kampanj där koncernen erbjuder förmånliga solcellspaket till privatpersoner är nyss avslutad och Åsa Landenberg förklarar att intresset varit stort.

– Vi förväntar oss att Skatteverkets besked ses som mycket positivt av våra kunder som står i beslut att göra en investering.

Läs mer om Skatteverkets information kring skatteregler som gäller för solceller
Läs tidigare artikel om oklarheter kring regelverket för mikroproduktion

 

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln