Soligt besked till elproducenter

Skatteverket har nu lämnat besked om vad det är som gäller för mikroproducenter. "Vi välkomnar skatteverkets förtydligande avseende mikroproduktion från solceller för privatpersoner," säger Åsa Landenberg, affärsansvarig för solceller på Vattenfall.

Den 5 juni kom ett välkommet besked för solcellsproducenter och återförsäljare i Sverige. Det rådde tidigare rådde diverse oklarheter kring huruvida mikroproducenter som får betalt för att leverera överskottsel till nätet, ska anses bedriva näringsverksamhet som i sådana fall kräver F-skattsedel, eller om det ska anses vara hobbyverksamhet.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt gjorde sin tolkning medan Skatteverket gjorde en annan.

Slipper krångel

Nu har Skatteverket meddelat att villaägare som producerar egen solel får sälja överskottsel utan att registrera sig som företagare.

- Vi är väldigt positiva till beslutet. Den största frågan är att man inte ska behöva betala energiskatt på den elen man producerar och använder själv. Man slipper även krånglet med F-skattsedel eftersom man inte är näringsidkare, säger Åsa Landenberg.

Inte heller överskottsel som säljs är energiskattepliktig - så länge intäkterna inte överstiger 30 000 kronor. Det man dock inte slipper undan är krånglet med momsregistering - trots att solelproduktion inte klassas som näringsverksamhet.

Vattenfalls kampanj där koncernen erbjuder förmånliga solcellspaket till privatpersoner är nyss avslutad och Åsa Landenberg förklarar att intresset varit stort.

– Vi förväntar oss att Skatteverkets besked ses som mycket positivt av våra kunder som står i beslut att göra en investering.

Läs mer om Skatteverkets information kring skatteregler som gäller för solceller
Läs tidigare artikel om oklarheter kring regelverket för mikroproduktion

 

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln