Storskaliga batterier ny affärsmöjlighet i Tyskland

Lagring av förnybar energi ökar alltmer på den tyska marknaden. Den 1 februari 2015 tar Vattenfall över förvaltningen av ett 1,6 MW-batteri som är anslutet till en solenergianläggning i nordvästra Brandenburg.

Batterier i storformat är effektiva verktyg för att förnybara energislag ska kunna integreras i det tyska energisystemet.

Solenergianläggningen Alt Daber i nordvästra Brandenburg producerar 71 GWh elektricitet om året. Anläggningen ägs av det tyska företaget Belectric som investerar i förnybara energislag på internationell nivå.

Fjärrstyrning

Belectric driftsätter nu ett 1,6 MW-batteri som är anslutet till anläggningen Alt Daber och som kommer att förvaltas av Vattenfall.

Dorothee Scherer, Senior Originator inom Asset Optimisation & Trading, förklarar att partnerna har tecknat ett avtal på ett år som kan komma att förlängas.
– Vattenfall marknadsför batteriet på marknaden för primärdriftsreserver. Batteriet kommer att integreras i anläggningens ledningssystem från vårt kontor i Cottbus och VEPM (Vattenfall Europe Power Management) kommer att hantera rapportering och fakturering.

Vattenfall har tidigare erfarenhet av att använda batterier i storformat i Tyskland för att integrera förnybara energislag i energisystemet, och håller i nuläget på att förhandla fram avtal med andra batteriföretag, vilket kommer att leda till en utökning av kapaciteten med 30 MW.

I Berlin har företaget tidigare anslutit ett 2 MW-batteri till ett virtuellt kraftverk för att kunna tillhandahålla primär och sekundär reservkraft. Vattenfall har också använt ett 1 MW-batteri för att stabilisera elnätet i Berlin. Dessa två pilotprojekt är avslutade.

Värdefull kunskap

– Avtalet med Belectric är viktigt. Genom att hantera batteriet skaffar vi oss värdefull kunskap om denna framväxande teknik som det fortfarande forskas på, säger Dorothee Scherer.

Fakta om Belectrics batteri

Tillverkare: General Electric (GE)
Teknik: bly
Kapacitet: 1,6 MW
Vikt: cirka 30 ton
Förvaring: i en behållare på 12 meter
Nätanslutning: delas med solenergianläggningen Alt Daber

Läs mer om Belectric (på engelska)

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']