Vattenfall säljer elnätet till staden Hamburg

Vattenfall säljer sin majoritetsandel i elnätsbolaget "Stromnetz Hamburg GmbH" till staden Hamburg. Staden har en option att även köpa fjärrvärmenätet år 2019. Idag äger Vattenfall 74,9 procent och staden Hamburg 25,1 procent av både el- och fjärrvärmenäten i Hamburg.

– Uppgörelsen är rimlig för samtliga parter och skapar samtidigt en grund för ett fortsatt bra samarbete med staden Hamburg. Tillsammans kan vi säkerställa en säker drift och framtidsinriktad utveckling av stadens energiförsörjning, säger Tuomo Hatakka, chef för region Kontinentaleuropa/ Storbritannien i Vattenfall.

Enligt överenskommelsen, som ännu ska godkännas av Hamburgs senat och styrelsen i Vattenfall, har värdet för hela elnätsbolaget preliminärt fastställts till 550 MEUR (cirka 4,8 miljarder SEK). Ett av parterna gemensamt utsett externt värderingsföretag kommer att fastställa det slutgiltiga värdet för bolaget, som enligt överenskommelsen dock lägst kan bli 495 MEUR (cirka 4,4 miljarder SEK). Genom försäljningen av elnätsverksamheten i Hamburg gör Vattenfall preliminärt en realisationsvinst på minst 300 MEUR (cirka 2,6 miljarder SEK).

Förutom "Stromnetz Hamburg GmbH" (omkring 140 personer) omfattar affärsuppgörelsen även trafikanläggningsbolaget "Vattenfall Europe Verkehrsanlagen GmbH" (omkring 130 personer), mätarbolaget "Vattenfall Europe Metering GmbH" (omkring 100 personer) och nätservicebolaget "Vattenfall Europe Netzservice GmbH" (omkring 580 personer). För mätar- och nätservicebolagen, som formellt övergår till staden Hamburg senast den 1 januari 2016, ska en tillkommande köpeskilling på motsvarande sätt fastställas av det externa värderingsföretaget. Alla stödfunktioner relaterade till eldistributionsverksamheten inom till exempel inköp, data och personaladministration kommer likaså att övergå till staden Hamburg.

– Vi tycker att det är tråkigt att behöva sälja elnätsverksamheten, men kommer även framöver att ha en omfattande verksamhet i regionen och fortsätta utveckla vårt partnerskap med staden Hamburg, säger Tuomo Hatakka. Förutom fjärrvärmeverksamheten har vi idag mer än 750 000 el- och gaskunder i staden. Vi har också elproduktion, tradingverksamhet och viktiga kompetenscenter för den tyska vindkraften, elbilar och distribuerad elproduktion. Vi har dessutom många anställda som arbetar med avvecklingen av våra kärnkraftverk utanför Hamburg.

– Uppgörelsen innebär också att båda parter förbinder sig att avstå från rättsliga åtgärder som kunnat bli aktuella på grund av oklarheter om villkoren för fjärrvärmeverksamheten, säger Tuomo Hatakka.

Option för fjärrvärme

Fjärrvärmebolaget "Vattenfall Wärme Hamburg GmbH" kommer fram till åtminstone 2019 att fortsätta drivas av Vattenfall med staden Hamburg som delägare till 25,1 procent. År 2019 har staden Hamburg en option att antingen köpa resterande ägarandel av fjärrvärmenätet eller att som idag kvarstå med den minoritetsandel som staden köpte 2011.

Vid en eventuell försäljning av fjärrvärmeverksamheten har två lägsta nivåer för bolagsvärderingen avtalats: Om ett gasdrivet kraftvärmeverk kommer att byggas i området Wedel har det lägsta värdet för bolaget fastställts till EUR 1 150 (cirka 10,1 miljarder SEK). Om ett beslut att bygga kraftvärmeverket i Wedel inte har fattats vid utgången av 2015 är minimivärdet fastställt till EUR 950 (cirka 8,4 miljarder SEK). Om staden Hamburg utnyttjar sin köpoption år 2019 kommer det slutgiltiga bolagsvärdet på samma sätt som för elnäten att bestämmas av ett externt värderingsföretag.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']