Vattenfalls Elbarometer: Fortsatt förmånligt elpris ger lägsta fastprisavtalet på 8 år

Elpriserna är mycket gynnsamma, oavsett om man väljer rörligt eller fast avtal. Vattenfalls Elbarometer visar också att andelen kunder som väljer rörligt avtal ökar, trots de extremt förmånliga priserna på fast 3-årsavtal, som inte varit på liknande nivåer sedan årsskiftet 2005/2006.

Det rörliga elpriset har stigit något under årets första veckor. Priserna stiger dock från mycket låga nivåer efter en ovanligt mild avslutning på förra året. Vädret kännetecknades då av mycket regn, blåst och temperaturer som låg mycket över det normala i stora delar av landet.

– Elbörsens spotpris för december landade på den lägsta nivån för hela 2013, vilket är mycket ovanligt. Elpriset har inte varit så här lågt på dryga året och december månad var den billigaste decembermånaden sedan 2006. Men trots det får man inte glömma att det kan ändras snabbt, givetvis sett till vädrets nyckfullhet. Lika snabbt som priset minskar kan det öka, säger Niclas Stålhandske, tf chef Vattenfall Försäljning.

Just nu är situationen för såväl vattenkraften som kärnkraften mycket god, vilket till viss del håller tillbaka prisuppgången på elpriset, trots väderomslaget till kallare temperaturer. Marknadens indikationer för tillfället är nu att det ser ser fortsatt bra ut för ett bibehållet lågt rörligt elpris, men att också prisläget på fastprisavtal för närvarande är extremt förmånligt.

– Elkonsumenterna agerar idag mer medvetet och har en bra kompetens om hur elmarknaden fungerar. Just nu ser vi en ökning av rörligt avtal till följd av de låga priserna som vi har haft under den senaste tiden. Men det kan vara lätt att glömma hur snabbt marknadsförutsättningarna kan ändras. Det är ett tryggt alternativt att teckna ett fastprisavtal just nu, särskilt som priserna även på dessa avtal är på rekordlåga nivåer, säger Niclas Stålhandske.

Graf över prisutveckling på Fast Pris 3 år i elområde 3 hos Vattenfall.

För mer information, kontakta:
Carina Netterlind, pressekreterare, tel: 076 103 66 62

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln