Ny organisation från första april

Vattenfall presenterade på torsdagen en ny organisation och koncernledning, ett steg i arbetet med att utforma Vattenfalls nya strategi.

Koncernstrukturen träder i kraft den 1 april 2015 och ersätter den nuvarande regionala organisationen. Förändringen är en del av den pågående översynen av Vattenfallkoncernens strategi.

– Vattenfall verkar i ett utmanande marknadsklimat, där kostnadseffektivitet och hållbarhet är avgörande faktorer för framgång. Vi behöver fokusera och prioritera framöver. Ett första steg är att fastställa en övergripande strategi. Vissa delar av den strategin är redan uppenbara; vi måste försvara vår position som ett europeiskt företag och utveckla våra kunderbjudanden mot mer hållbara lösningar. Vi ska också vara en elproducent som fokuserar på utsläppsfria eller utsläppseffektiva lösningar, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall.

Dagens indelning i en nordisk och en kontinental region, ersätts med sex nya affärsområden från 1 april: Heat, Wind, Customers & Solutions, Distribution, Generation och Markets. Vattenfalls brunkolsverksamhet Mining & Generation organiseras i en separat enhet, i linje med Vattenfalls ambitioner att hitta en ny ägare.

Den nya strategin kommer att utvecklas stegvis och läggas fast av den nya koncernledningen. En viktig uppgift blir att utveckla och anpassa den nya strategin till varje affärsområde. Samtidigt kommer stor vikt att läggas vid fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

Vattenfalls nya koncernledning:

Magnus Hall, President and Chief Executive Officer
Ingrid Bonde, Head of Staff Function Finance and Deputy CEO
Anne Gynnerstedt, Head of Staff Function Legal & CEO Office
Andreas Regnell, Head of Staff Function Strategic Development
Kerstin Ahlfont, Head of Staff Function Human Resources
Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat, Mining & Generation
Annika Viklund, Head of Business Area Distribution
Gunnar Groebler, Head of Business Area Wind
Torbjörn Wahlborg, Head of Business Area Generation
Martijn Hagens, Head of Business Area Customers & Solutions
Stefan Dohler, Head of Business Area Markets

Vattenfalls nya affärsområden från den 1 april:

Heat –förser kunder i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige med fjärrvärme och producerar el med hög energieffektivitet. Europas största värmeproducent.

Wind – med 1000 vindkraftverk i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling av havsbaserad vindkraft.

Customers & Solutions – med över 6 miljoner elkunder i Finland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Sverige. Erbjuder olika lösningar för kunder som vill öka sin hållbarhetsinsats.

Distribution – förbinder kunderna till nätet genom en betydande eldistributionsverksamhet i Sverige och Berlin.

Generation – ansvarar för drift och utveckling av Vattenfalls betydande tillgångar inom utsläppsfri elproduktion såsom vatten- och kärnkraft.

Markets – en av Europas ledande energihandelsverksamheter.

 

Se intervju med Magnus Hall (på engelska  med svensk text)

 

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln