Tekniken finns att minska Sveriges utsläpp med 30 procent

Vattenfalls seminarium om basindustrin ett av de viktigaste i Almedalen, enligt näringsminister Mikael Damberg.

Mikael Damberg

Mikael Damberg
Näringsminister

Mikael Nordlander

Mikael Nordlander
Portföljchef för Forskning och Utveckling

Magnus Hall

Magnus Hall
Vattenfalls koncernchef

Martin Pei

Martin Pei
Teknisk direktör på SSAB

David Kihlberg

David Kihlberg
Klimatchef Naturskyddsföreningen

Deltagare på Vattenfalls seminarium om basindustrin i Almedalen

Tre tekniksprång kan minska Sveriges utsläpp med 30 procent om stål- och cementindustrin och transportsektorn tillsammans med Vattenfall lyckas ersätta dagens fossilbaserade tekniker med lösningar som bygger på klimatsmart energi.

– Basindustrin har varit lite bortglömd i debatten hur Sverige ska nå målet att bli klimatneutralt 2045. Sveriges industri har unika möjligheter att ställa om sin produktion till klimatsmartare alternativ, sa näringsminister Mikael Damberg, som öppnade med att säga att seminariet hur industrin skulle kunna lösa stora delar av sin klimatpåverkan, var ett av de viktigaste i Almedalen.

Kunnandet finns

Mikael Nordlander, Portföljchef för Forskning och Utveckling, hade först gett en snabb genomgång av hur stål-, cement- och drivmedelsindustrin kan förbättra sin klimatpåverkan: Koldioxidfri stålproduktion kan bli verklighet om vätgas producerad av grön el från Vattenfall ersätter kol. Förnybar olja kan framställas ur skogen i en process där vätgas av samma slag används. Och cementindustrin kan använda förnybar el i stället för kol när kalkstenen upphettas för att bli cement.

– Vi har råvarorna, industrin och kunnandet. Tekniken finns men det kommer ta tid att få den på plats. Det blir inte lätt, det kommer inte gå spikrakt, och det är viktigt att uthålligheten finns. Samtidigt: Vi satte folk på månen -det här betydligt enklare.

Bättre förutsättningar

Mikael Damberg instämde:

– Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder att göra dessa teknikskiften och det är nu det börjar hända saker. Vi talar ofta om vikten av industrin, det är nu vi har möjlighet att framtidssäkra den. De ska vi ta vara på.

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall var nöjd att både politiker och industri nu gemensamt börjar koncentrerar sig på att hitta lösningar på problemen som behöver lösas för att nå klimatmålen.

– Fordon- och basindustrin står för stora utsläpp och elektrifiering kan lösa många av dessa problem. Vi ska leverera koldioxidfria, klimatsmarta lösningar till våra kunder. Koldioxidutsläpp kommer att bli allt mindre accepterat och vi befinner oss i "pole position" (första startled). Tar vi inte tillfället som finns nu gör vi bort oss, sa Magnus Hall.

Tålamod krävs

Alla i panelen var införstådda med att det krävs tålamod, samtidigt som många praktiska och politiska lösningar måste till för att lyckas.

– Med rätt förutsättningar har vi en fantastisk möjlighet att ta ett rejält utvecklingssteg framåt sa Martin Pei, Teknisk direktör på SSAB. Men att göra allt detta i industriell skala innebär också stora utmaningar på flera plan. Allt från att få fram och lagra den enorma mängd vätgas som krävs, till att få järn- och stålproduktionen att fungera på det nya sättet, tillade han.

Alternativet finns inte

Samtidigt finns egentligen inga andra alternativ än att lyckas. Eller som David Kihlberg, klimatchef Naturskyddsföreningen, sammanfattade:

– Alternativet till en fossilfri framtid är ingen framtid. Och alternativet till en fossilfri basindustri är ingen basindustri alls.

Se även

Almedalen i Visby

Möt Vattenfall i Almedalen – fokus på klimat, energi och elnät

Under de första dagarna i juli samlar Vattenfall ett sextiotal beslutsfattare, företagsledare, politiker och experter för att diskutera den i särklass viktigaste frå...

Läs hela artikeln
Medverkande och publik på ett av Vattenfalls seminarier i Almedalen

Klimat- och energidebatten fördjupas hos Vattenfall i Almedalen

Energi och klimat är två av dagens största debattämnen i Sverige. Det bäddar för ännu en succé för Vattenfalls seminarier under Almedalsveckan.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']