Bonde på nytt uppdrag

Nu ska Vattenfalls tidigare finansdirektör Ingrid Bonde granska regeringen som ordförande i det nya Klimatpolitiska rådet.

Ingrid Bonde

Regeringen har tillsatt ett klimatpolitiskt råd från 1 januari, enligt modell från bland annat Danmark och Storbritannien. Ingrid Bonde ska leda rådet som i övrigt består av sju av Sveriges mest välrenommerade experter på området.

Vad går uppdraget ut på?

Det är att vi på ett oberoende och opolitiskt sätt ska säkerställa att Sveriges regering –  oavsett vilken den är – arbetar mot målet att Sverige ska bli koldioxidneutralt till 2045. Bland annat ska vi varje år granska den rapport om klimatpolitiken som regeringen numer ska lägga fram i samband med budgeten. Vår första granskningsrapport ska komma redan i slutet av februari.

Varför tog du det här klimatuppdraget?

Jag har länge haft ett engagemang och intresse av klimatfrågor och det har växt under mina sex år på Vattenfall. Jag har funderat på hur jag ska kunna använda den kunskapen även efter att jag slutat, så det här uppdraget är perfekt för mig.

Har du haft andra liknande uppdrag?

Jag hade tidigare ett uppdrag via den förra regeringen i en global kommission som arbetade för att påvisa positiva effekter av förnybar energi på världsekonomin. Det gjorde det tydligt för mig hur avgörande det är med den politiska planeringshorisonten och hur politiska beslut som tas idag får betydelse för klimatarbetet om 15 år.

Var ser du svårigheterna?

Som vanligt finns olika målkonflikter – inom Vattenfall ses till exempel vattenkraft som ett i grunden hållbart kraftslag, men det finns ju miljödimensioner i det också. Det är ju samma sak inom politiken. Men det är klart att om du ska göra en granskning och säga om ett förslag är bra eller dåligt måste du ta ställning. I bästa fall blir det en bra diskussion om hur man förhåller sig till den här typen av målkonflikter. Mitt jobb blir att få expertisen i rådet att enas om vad som rimligen är bästa vägen.

Vad har du med dig från Vattenfall?

Energiproduktion är något av det som påverkar vår miljö mest. Ett av skälen till att jag började på Vattenfall var att jag tycker att det  här är en angelägen fråga. Jag tycker att Vattenfall är en ansvarsfull energiproducent givet den komplexitet som ligger i att sträva efter hållbar utveckling och samtidigt tjäna pengar. Med hjälp av oerhört kvalificerade kollegor har jag fått kvalificerad insikt i både sakfrågan och komplexiteten – och i hur man förhåller sig till den här typen av målkonflikter.

Hur kan arbetet i rådet komma att påverka Vattenfall?

Rådet har ju både en granskande och en rådgivande funktion och i bästa fall får rådet en roll som har  respekt hos beslutande organ och kan därigenom påverka politiska beslut. På så sätt kan rådet få betydelse för Vattenfalls verksamhet.

Vad är den stora frågan till att börja med?

Dels är det viktigt som sagt att rådet får den roll och den respekt som behövs i arbetet. Dels är det val i höst och i början av nästa mandatperiod kommer det första riktigt skarpa läget, nämligen att utvärdera den nya regeringens handlingsprogram på klimatområdet. Säg att regeringen vill bygga en ny järnväg, då ska man kunna motivera varför det leder framåt mot klimatmålet.

Det har gått ett drygt år sedan du lämnade Vattenfall, finns det något du saknar?

Det jag saknar mest är faktiskt hissen med alla möten och alla människor. Jag satt ju på elfte våningen på kontoret i Arenastaden och hissen stannade på i stort sett alla våningar. Det blev så påtagligt och nära att möta de här människorna  under de korta minuterna. Det kan jag idag sakna och framför allt när jag jobbar hemma idag – att vara del i pulsen på ett stort företag med kvalificerade människor.


Fakta

Ingrid Bonde lämnade Vattenfall i slutet av 2016. Då hade hon varit finansdirektör i fyra år och dessförinnan ledamot av bolagsstyrelsen i nära två år. Tidigare bland annat vd på AMF pension och generaldirektör på Finansinspektionen.

Idag är hon ordförande i Klimatpolitiska rådet och har styrelseuppdrag ibland annat Securitas, Hoist och Loomis.

Mer om Klimatpolitiska rådet

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']