Kulturlandskapet bevaras tack vare skånsk vindkraftpark

54 alléträd planterade.

Ett par av de nyplanterade alléträden i Tollarp

Ett par av de nyplanterade alléträden i Tollarp med koppling till Vattenfalls vindkraftpark Höge Väg.

Tillsammans med markägaren vid vindkraftparken Höge Väg i Skåne och i samråd med Tollarps byalag har Vattenfall förverkligat ett initiativ för att öka det lokala engagemanget. Unga elever ska känna stolthet och hjälpa till att vårda några av alléträden som kommer finnas kvar i flera generationer.

Den 28 maj invigdes ett par alléer i Tollarp med 3 500 invånare som ett sätt att återskapa kulturmiljön. I dag går E22:an går rakt igenom staden och de 54 alléträden hjälper till att rama in och knyta ihop kyrkan och byn.

Deltagare på invigningen av alléträden i Tollarp

Från invigningen av alléträden i Tollarp. Fyra av de nyplanterade lönnarna figurerar i bakgrunden.

Omkring 140 elever från Axonaskolan och Tollarpskolan samt ett trettiotal vuxna var på plats vid invigningsceremonin, där ordförandena i Tollarps byalag respektive idrottsföreningen klippte bandet.

Vattenfalls vindkraftpark i Höge Väg, straxt söder om Kristianstad, har varit i gång drygt två år och består av 18 vindkraftverk som förser förnybar el till motsvarande 21 500 hushåll. Varje vindkraftverk har tre vingar, totalt 54 vingar, så ett träd har planterats för varje vinge.

– Vingarna fått varsin trädkompis i den lokala bygden. Kanske något att fundera på generellt i Vattenfall att varje gång det byggs en vindkraftspark återskapar man en allé med trädkompisar till vingarna i en närliggande by. Dessa träd förskönar och binder koldioxid i flera generationer framåt, säger markägaren Niclas Palmstierna.

Eleverna får ett särskilt ansvar för att sköta om ett par träd, vattna och rensa ogräs. Trädslaget är lönn och trädplantorna är 3-4 meter höga.

När barnen i bygden är vuxna och tittar tillbaka på de här träden kan de berätta för barnbarnen att de var med vid planteringen av allén en gång i tiden. De kan då när de deltar på sina barns skolavslutning, kanske gifter sig i kyrkan eller följer med barnbarn till sporthallen känna en stolthet över att få bidragit till en vacker miljö.

– Vi är väldigt glada för det fina initiativ som tagits med trädplanteringarna och kopplingen till Höge Väg vindkraftanläggning. Det är viktigt att vår verksamhet också genererar värde för bygden, säger Max Lilja, O&M Manager på Vattenfall Vindkraft.

– Som mark- och skogsägare i fjortonde generationen, förvaltar jag till nästa generation och känner ett ansvar inför framtiden. Då är det viktigt att bidra i olika initiativ, som är viktiga för miljön i kombination med ett lokalt engagemang, säger Niclas Palmstierna.

För att finansiera projektet har Vattenfall och markägaren kommit överens om att dela lika på kostnaderna.

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']