Tragisk olycka med dödlig utgång

Tidigt på lördag morgon den 22 september, inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka utanför Kungsbacka. Under pågående störningsarbete åt kunden Ellevio i samband med stormen Knud skadades en tekniker anställd vid Vattenfall Services så svårt av ett fallande träd att han senare avled.

– Det är med stor sorg vi idag tagit emot beskedet att vår kollega avlidit av de skador han ådrog sig i samband med röjning av en ledningsgata. Våra tankar och innersta beklagande går till hans familj och kollegor, säger Magnus Hall, VD.

Teknikern arbetade med trädröjning när ett träd föll över honom. Han fördes i helikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med allvarliga skador och återhämtade sig aldrig.

Arbetet med att, till exempel, röja efter en storm är ett farligt och utsatt arbete. Därför arbetar Vattenfall kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att på så sätt uppnå en säker arbetssituation för de anställda. Omständigheterna kring den tragiska olyckan utreds nu av Arbetsmiljöverket och Polisen enligt gängse rutiner samtidigt som Ellevio och Vattenfall gör egna utredningar och bistår varandra.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln