Tragisk olycka med dödlig utgång

Tidigt på lördag morgon den 22 september, inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka utanför Kungsbacka. Under pågående störningsarbete åt kunden Ellevio i samband med stormen Knud skadades en tekniker anställd vid Vattenfall Services så svårt av ett fallande träd att han senare avled.

– Det är med stor sorg vi idag tagit emot beskedet att vår kollega avlidit av de skador han ådrog sig i samband med röjning av en ledningsgata. Våra tankar och innersta beklagande går till hans familj och kollegor, säger Magnus Hall, VD.

Teknikern arbetade med trädröjning när ett träd föll över honom. Han fördes i helikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med allvarliga skador och återhämtade sig aldrig.

Arbetet med att, till exempel, röja efter en storm är ett farligt och utsatt arbete. Därför arbetar Vattenfall kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att på så sätt uppnå en säker arbetssituation för de anställda. Omständigheterna kring den tragiska olyckan utreds nu av Arbetsmiljöverket och Polisen enligt gängse rutiner samtidigt som Ellevio och Vattenfall gör egna utredningar och bistår varandra.

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln