Från förnekelse till acceptans - och framtidstro

Efter 44 år i samhällets tjänst är Ringhals 2 nu inne på sina sista dagar i drift. Reaktion träffar David, Roger och Viktoria som började jobba i kontrollrummet 2005, för att prata om tiden som gått och tankarna framåt. 

Trots att Ringhals 2 stänger vid årsskiftet och slutar att leverera el ut till det svenska kraftnätet tycker alla tre att stämningen fortfarande är god. Ingen av de tre känner sig heller särskilt orolig inför framtiden. 

C2_Ringhals_Ljus framtid trorts avveckl.jpgRoger Olsson, David Hedman och Viktoria Olsson i samtal. Efter 40 år river vi murarna och börjar samarbeta mellan blocken. Det har vi inte gjort tidigare, säger David.

– Ringhals 2 kommer att behöva arbetskraft minst ett par år till, säger David. Stängningsdagen skulle komma oavsett, nu blir det verklighet ett par år tidigare bara.

När beslutet om att stänga ner Ringhals 1 och 2 i förtid kom 2015, var det först svårt att tro att det var sant. Viktoria berättar att medarbetarna gick in i en kollektiv förnekelsefas och inte ens deras dåvarande chef trodde att det skulle bli verklighet. Förhoppningen om att beslutet skulle upphävas fanns kvar hos dem länge.  

– En dag när chefen kom tillbaka från ett chefsmöte uppmanade han oss att söka nya jobb. Det var en surrealistisk känsla och jag blev såklart orolig, säger Viktoria.

Trots chefens uppmaning är alla tre fortfarande kvar på Ringhals 2. Viktoria har bytt tjänst och jobbar numera dagtid med arbetsbeskedshantering, ABH. David och Roger är kvar i kontrollrummet, David som skiftchef och Roger som processoperatör. David tycker att den senaste tiden på jobbet har varit spännande, främst på grund av alla nya samarbeten med övriga block.  

– Efter 40 år river vi murarna och börjar samarbeta mellan blocken. Det har vi inte riktigt gjort tidigare, säger David.  

Varken Roger, David eller Viktoria vet i dagsläget vad som händer med deras jobb i framtiden men hoppas alla tre på att vara kvar på Ringhals och bidra med sin kompetens i något annat sammanhang.

– Ringhals är en bra arbetsgivare och jag känner mig trygg i att det kommer att ordna sig på ett eller annat sätt, säger David.

Roger, som har jobbat på Ringhals i hela sitt vuxna liv säger att det viktigaste just nu är att hålla huvudet högt och tänka på säkerheten först, precis som alltid ända in i slutet. Alla tre är dock överens om att det är människorna och gemenskapen i skiftlaget som man kommer sakna mest framöver.

– Det som känns vemodigt är att skiftlaget kommer att splittras, säger Roger. Det är något speciellt med att jobba i skift, man blir en familj som äter middag och firar högtider ihop.

För Roger är avvecklingen extra speciell eftersom hans pappa var med och startade upp Ringhals 2 1975.

– Nu sluts cirkeln, farsan byggde upp och jag river ner, säger Roger. 

Fakta 

Ringhals 2 var först ut i kommersiell drift 1975 och har sedan starten haft ett händelserikt liv som kantats av upp- och nergångar. Bland annat har anläggningen bytt både ånggeneratorer och kontrollrum, överlevt en brand och renoverat reaktorinneslutningens bottenplåt. Men trots en del bekymmer har Ringhals 2 alltid återhämtat sig och har under sina 44 år i tjänst försörjt Sverige med 215 TWh fossilfri kärnkraftsel.

Gå till Ringhals

Text och bild: Anna Wallrud

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln