Hamburg får anläggning som omvandlar vindenergi till värme

Den nya elpannan i Hamburgs stadsdel Karolinenviertel kommer att kunna omvandla vind till värme och vara helintegrerad i fjärrvärmesystemet.

Hur fungerar ett kraft-till-värme-verk?

  • Det kan i princip sägas fungera som en kolossal varmvattenberedare med kontinuerligt flöde där vindenergi kan användas för att värma vattnet.
  • Varmvattnet kan levereras till fjärrvärmenätet eller användas för industriella processer.
  • Genom att minska användningen av fossila bränslen för värmeproduktion minskas också koldioxidutsläppen.

Skiss som visar hur ett kraft-till-värme-verk fungerar

Klicka för större bild

Elpannan i Karolinenviertel

Hamburgs nya kraft-till-värme-verk är det största i Tyskland och togs officiellt i drift den 29 november 2018, men redan i september kunde det nya verket leverera sin första megawattimme värme till Hamburgs fjärrvärmenät. Anläggningen ska producera värme under höglastperioder och framöver även konvertera vindenergi till värme för uppvärmningsändamål.

Projektledare Bernd Gross är nöjd:
– Vi fick tydliga bevis för att den nya elpannan var klar att tas i bruk när den levererade sin första megawattimme. Här har vi ett modernt anläggning som också kommer att kunna konvertera vindenergi till värme, och på så vis bidra till att sammanföra energisektorerna och på lång sikt även bidra till energiomställningen.

Den nya elpannan i Hamburgs stadsdel Karolinenviertel

Minskad användning av fossila bränslen minskar koldioxidutsläppen

Tanken är att anläggningen ska användas när det finns tillfälliga energiöverskott från förnybara källor. Vindenergi kan då användas för att värma vatten som sedan levereras till fjärrvärmenätet.

– Generellt sett fungerar den som en kolossal varmvattenberedare med kontinuerligt flöde som gör att vi kan minska användningen av fossila bränslen vid värmeproduktion och samtidigt minska koldioxidutsläppen, förklarar Bernd Gross.

– Vi vill integrera de förnybara energislagen – framför allt den nordtyska vindkraften – i systemet i mycket högre grad och koppla ihop den med andra sektorer, säger Gross. Genom att utnyttja mer förnybar energi för att producera värme eller för användning i industriprocesser samtidigt som vi löpande byter ut fossilbränslebaserade energislag tar vi ett antal viktiga steg längs vägen mot energiomställningen, säger han.

Två medarbetare i kontrollrum på Hamburgs nya kraft-till-värme-verk

Bra exempel på smart energianvändning

Anläggningen är ett viktigt projekt inom ramarna för SINTEG (Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende), ett finansieringsprogram som har initierats av det federala ekonomi- och energiministeriet för att visa upp smarta energilösningar som främjar energiomställningen. Syftet är att kraftverket ska användas för att fastställa grundläggande tekniska och ekonomiska villkor för att driva en anläggning av den här typen. Programmet ska visa om det är möjligt att försörja hela Nordtyskland och dess 4,5 miljoner invånare med förnybar energi senast år 2035.

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']