Vindkraft

Vi snabbar på omställningen till fossilfrihet med kraft från förnybara energikällor.

Produktionen av förnybar energi blir allt högre på grund av samhällets behov av att bekämpa klimatförändringarna. Vindkraften enbart tillhandahåller 19 procent av den el som förbrukas i Europa. I dagsläget är vind och sol ofta de billigaste alternativen för nyproduktion. Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Marknadsledande inom vindkraft

Vattenfalls syfte är tydligt. Vi vill möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. Vi siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och havsbaserad vindkraft kombinerat med solkraft och batteriteknik för att fortsätta spela en viktig roll för Europas energiomställning. Partnerskap med företag som vill minska sitt koldioxidavtryck är av strategisk betydelse i framtiden.

I dag driver Vattenfall mer än 1 300 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på cirka 6,1 GW i fem länder i Europa.

Litet klimatavtryck

Snabb vindkraftstillväxt är på gång och Vattenfall undersöker möjligheterna att minska vindkraftverkens klimatavtryck ytterligare. Lär dig mer i den här videon.

Exempel på våra flaggskeppsprojekt

Hollandse Kust, världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark
2023 togs världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark i drift i Nederländerna. Den fossilfria energin från Hollandse Kust Zuid gynnar både privathushåll, företag och industripartner. Vattenfall byggde Hollandse Kust Zuid tillsammans med BASF och försäkringsbolaget Allianz.

Den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak
Danska Kriegers Flak har en kapacitet på 604 MW, vilket gör den till Danmarks och Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark. Sedan den togs i drift 2021 har den ökat den danska vindkraftsproduktionen med 16 procent och de 72 vindkraftverken täcker den årliga energiförbrukningen för omkring 600 000 danska hushåll.

Den landbaserade vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget
Blakliden Fäbodberget i norra Sverige är Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills. Den årliga produktionen på drygt 1 miljard kWh motsvarar förbrukningen för cirka 220 000 svenska hushåll.

Byggnationen påbörjades 2018 och vindkraftsparken invigdes våren 2022. Eftersom turbinerna är högre, har en längre livslängd än tidigare och med ett tydligt miljöfokus på både transporter och materialval beräknas de totala utsläppen under de kommande 30 åren vara så låga som 8 gram koldioxid per kWh.

Vindkraftsparken ligger i Åsele och Lycksele kommuner, strax söder om polcirkeln. Transporten av de många rotorbladen och byggnadsarbetet var en utmaning då temperaturen stundtals sjönk ned till minus 30 grader, men alla 84 vindkraftverk är nu installerade och i drift.

Våra vindkraftsparker

Läs mer om Vattenfalls land- och havsbaserade vindkraftsparker, var de finns och andra fakta.

Nyheter om vindkraft

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln

Synergier mellan vind, sol och batterilagring

Vind- och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt. Solkraft fungerar bäst på sommaren när vindkraftsproduktionen oftast är mindre, och vindkraftsproduktionen är mer effektiv vintertid då det är dåligt med solenergi. Vid våra hybridkraftverk för förnybar produktion utnyttjar vi de kombinerade möjligheterna hos solkraft, vindkraft och batteriteknik på bästa sätt samtidigt som vi bidrar till bättre balans i nätet.

I Nederländerna har vi byggt en solkraftspark vid vindkraftsparken Haringvliet. Den kombineras med en batterilagringsanläggning för att stödja integrationen av förnybar energi i systemet.

Hybridpark kombinerar sol, vind och batterier

Batterier balanserar nätstabiliteten och lagrar fossilfri el. I Nederländerna kombinerar Vattenfall de tre teknikerna i energiparken Haringvliet. (Videon är på engelska.)

Vindkraft – rätta bränslet för elektrifiering

För att vi ska lyckas skydda klimatet måste vi inte bara minska bruket av fossila bränslen inom elbranschen, utan även i sektorer som transport, värme och industri. Att integrera el från förnybara energislag i dessa sektorer med hjälp av teknik kallas för sektorkoppling. Sektorkoppling kommer att bli mycket viktig för vår strategi att använda förnybara energislag. När vi har ett överskott av vind- och solenergi kan den med hjälp av sektorkoppling användas på många olika sätt, till exempel i form av väte, kraftvärme eller batterier för elektriska transporter.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraften påverkar miljön som allra mest under byggfasen då anläggningarna produceras och transporterna är många. Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från både land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp under produktionen, och är EU:s snabbast växande energislag.

Miljövarudeklaration

Vi tar fram certifierade miljövarudeklarationer (EPD) för att utvärdera påverkan från projekt. Länkarna leder till sidor på engelska.

Relaterad information

Solpaneler på taket till ett flerfamiljshus

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Rör av rostfritt stål i Diemens gaskraftverk

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.