Vindkraft

Vi snabbar på omställningen till ett fossilfritt liv med kraft från förnybara energikällor.

Produktionen av förnybar energi blir allt högre på grund av samhällets behov av att bekämpa klimatförändringarna. Vindkraften enbart tillhandahåller 17 procent av den el som förbrukas i Europa. I dagsläget är vind och sol ofta de billigaste alternativen för nyproduktion. Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Marknadsledande inom vindkraft

Vattenfalls syfte är tydligt. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. Vi siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och havsbaserad vindkraft kombinerat med solkraft och batteriteknik för att fortsätta spela en viktig roll för Europas energiomställning. Partnerskap med företag som vill minska sitt koldioxidavtryck är av strategisk betydelse i framtiden.

Litet klimatavtryck

Snabb vindkraftstillväxt är på gång och Vattenfall undersöker möjligheterna att minska vindkraftverkens klimatavtryck ytterligare. Lär dig mer i den här videon.

Vattenfall är på god väg mot att förverkliga den tillväxtplan som går ut på att fyrdubbla den förnybara kapaciteten fram till 2030. I dag driver Vattenfall mer än 1 200 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på cirka 4,4 GW i fem länder i Europa.

Exempel på våra flaggskeppsprojekt

Hollandse Kust, världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark
Byggandet av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid på 1,5 GW påbörjades sommaren 2021. 2023 ska världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark vara i drift utanför den nederländska kusten. Vindkraftsparkens fossilfria energi kommer att gynna både privathushåll, företag och industripartner. Vattenfall bygger Hollandse Kust Zuid tillsammans med BASF och försäkringsbolaget Allianz.

Den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak
Danska Kriegers Flak har en kapacitet på 604 MW, vilket gör den till Danmarks och Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark. Sedan den togs i drift 2021 har den ökat den danska vindkraftsproduktionen med 16 procent och de 72 vindkraftverken täcker den årliga energiförbrukningen för omkring 600 000 danska hushåll.

Den landbaserade vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget
Blakliden Fäbodberget i norra Sverige är Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills. Den årliga produktionen på drygt 1 miljard kWh motsvarar förbrukningen för cirka 220 000 svenska hushåll.

Byggnationen påbörjades 2018 och vindkraftsparken invigdes våren 2022. Eftersom turbinerna är högre, har en längre livslängd än tidigare och med ett tydligt miljöfokus på både transporter och materialval beräknas de totala utsläppen under de kommande 30 åren vara så låga som 8 gram koldioxid per kWh.

Vindkraftsparken ligger i Åsele och Lycksele kommuner, strax söder om polcirkeln. Transporten av de många rotorbladen och byggnadsarbetet var en utmaning då temperaturen stundtals sjönk ned till minus 30 grader, men alla 84 vindkraftverk är nu installerade och i drift.

Vindkraftsområdet Norfolk offshore wind zone
Utanför Norfolks kust planerar Vattenfall vindkraftsområdet Norfolk offshore wind zone som kan komma att förse mer än 4,6 miljoner brittiska hushåll med el. Området innehåller Norfolk Vanguard och Norfolk Boreas som är en del av nästa generations vindkraftverk. Genom att arbeta med samhällen, leveranskedjan, kompetenser och miljöexperter har vi utformat projekt som kan ge verkliga bestående fördelar – för Norfolk och för hela Storbritannien.

Våra vindkraftsparker

Läs mer om Vattenfalls land- och havsbaserade vindkraftsparker, var de finns och andra fakta.

Nyheter om vindkraft

Vindkraftverk i Stor-Rotliden

Vattenfall tecknar vindbaserat elavtal med Volvo Group

Vattenfall tecknade idag ett avtal med Volvo Group om att sälja 50 procent av den el som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark under en 10-årsperiod.

Läs hela artikeln
Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar st...

Läs hela artikeln
Flytande vindkraftverk. Foto: GettyImages
Foto: GettyImages

Vindkraftens framtid ligger bortom horisonten

Målet om netto noll-utsläpp innebär att efterfrågan på fossilfri el ökar. Elektrifieringen av transporter, industri och uppvärmning förväntas kräva minst dubbelt så stor elproduktion som vi ...

Läs hela artikeln

Synergier mellan vind, sol och batterilagring

Vind- och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt. Solkraft fungerar bäst på sommaren när vindkraftsproduktionen oftast är mindre, och vindkraftsproduktionen är mer effektiv vintertid då det är dåligt med solenergi. Vid våra hybridkraftverk för förnybar produktion utnyttjar vi de kombinerade möjligheterna hos solkraft, vindkraft och batteriteknik på bästa sätt samtidigt som vi bidrar till bättre balans i nätet.

I Nederländerna har vi byggt en solkraftspark vid vindkraftsparken Haringvliet. Den kombineras med en batterilagringsanläggning för att stödja integrationen av förnybar energi i systemet.

Hybridpark kombinerar sol, vind och batterier

Batterier balanserar nätstabiliteten och lagrar fossilfri el. I Nederländerna kombinerar Vattenfall de tre teknikerna i energiparken Haringvliet. (Videon är på engelska.)

Vindkraft – rätta bränslet för elektrifiering

För att vi ska lyckas skydda klimatet måste vi inte bara minska bruket av fossila bränslen inom elbranschen, utan även i sektorer som transport, värme och industri. Att integrera el från förnybara energislag i dessa sektorer med hjälp av teknik kallas för sektorkoppling. Sektorkoppling kommer att bli mycket viktig för vår strategi att använda förnybara energislag. När vi har ett överskott av vind- och solenergi kan den med hjälp av sektorkoppling användas på många olika sätt, till exempel i form av väte, kraftvärme eller batterier för elektriska transporter.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraften påverkar miljön som allra mest under byggfasen då anläggningarna produceras och transporterna är många. Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från både land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp under produktionen, och är EU:s snabbast växande energislag.

Miljövarudeklaration

Vi tar fram certifierade miljövarudeklarationer (EPD) för att utvärdera påverkan från projekt. Länkarna leder till sidor på engelska.

Relaterad information

Solpaneler

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Rör av rostfritt stål i Diemens gaskraftverk

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Se även

A woman sitting by her desk at the trade floor.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.