Vindkraft

Snabb vindkraftstillväxt är på gång.

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Produktionen av förnybar energi blir allt högre på grund av samhällets behov av att bekämpa klimatförändringarna. Vindkraften enbart står just nu för 16 procent av Europas produktion. I dagsläget är vind och sol ofta de billigaste alternativen för nyproduktion. Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Marknadsledande inom vindkraft

Vattenfalls syfte är tydligt. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. Vi siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och havsbaserad vindkraft kombinerat med solkraft och batteriteknik för att fortsätta spela en viktig roll för Europas energiomställning.

Flytande vindkraftsparker

Nästa stora utvecklingssteg inom vindkraft är flytande vindkraftsparker. De består av vindkraftverk vars fundament inte sitter fast i havsbotten. Vi utforskar denna innovativa teknik i Skottland för att få tillgång till djupt vatten för förnybar elproduktion.

Havsbaserad vindkraft ska bli ryggraden i vätgasekonomin

Tack vare det höga antalet timmar med full belastning är havsbaserad vindkraft särskilt lämpad för produktion av fossilfri vätgas. Därför undersöker Vattenfall flera projekt och initiativ över hela Europa och är en av grundarna till initiativet AquaVentus, vars syfte är att installera 10 GW havsbaserad vätgaskapacitet i tyska Nordsjön fram till 2035. Vi tror att kostnadseffektiv, fossilfri vätgas kan uppnås till 2030 genom en kombination av skala, standardisering och innovation i vätgasproducerande havsbaserade vindkraftsparker.

Litet klimatavtryck

Snabb vindkraftstillväxt är på gång och Vattenfall undersöker möjligheterna att minska vindkraftverkens klimatavtryck ytterligare. Lär dig mer i den här videon.

Exempel på våra flaggskeppsprojekt

Vattenfall är på god väg mot att förverkliga den tillväxtplan som går ut på att fyrdubbla den förnybara kapaciteten fram till 2030. I dag driver Vattenfall vindkraftskapacitet på totalt cirka 3 GW med över 50 vindkraftsparker i Europa.

Hollandse Kust, världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark
Byggandet av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid på 1,5 GW påbörjades sommaren 2021. 2023 ska världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark vara i drift utanför den nederländska kusten. Vindkraftsparkens fossilfria energi kommer att gynna både privathushåll, företag och industripartner. Vattenfall bygger Hollandse Kust Zuid tillsammans med BASF.

Den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak
Danska Kriegers Flak har en kapacitet på 604 MW, vilket gör den till Danmarks och Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark. Sedan den togs i drift 2021 har den ökat den danska vindkraftsproduktionen med 16 procent och de 72 vindkraftverken täcker den årliga energiförbrukningen för omkring 600 000 danska hushåll.

Den landbaserade vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget
Just nu byggs Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark. Det sista av de 84 vindkraftverken är nu på plats i Blakliden Fäbodberget. Den årliga produktionen på drygt 1 miljard kilowattimmar motsvarar förbrukningen för cirka 220 000 svenska hushåll. Vindkraftsparken tas i kommersiell drift 2022.

Vindkraftsparken ligger i Åsele och Lycksele kommuner, strax söder om polcirkeln. Under det senaste året har omkring 800 komponenter, varav 252 är rotorblad, transporterats till vindkraftsparken. De sista månaderna under byggandet av komponenterna ägde rum i utmanande väder där temperaturen ibland sjönk ända ned till minus 30 grader.

Två havsbaserade vindkraftsparker utanför Norfolks kust
Vattenfall planerar att uppföra två havsbaserade vindkraftsparker utanför Norfolks kust som kan komma att förse över 3,9 miljoner brittiska hushåll med el. Norfolk Vanguard och Norfolk Boreas ingår i nästa generations vindkraftsparker. Genom att arbeta med samhällen, leveranskedjan, kompetenser och miljöexperter har vi utformat projekt som kan ge verkliga bestående fördelar – för Norfolk och för hela Storbritannien.

Våra vindkraftsparker

Läs mer om Vattenfalls land- och havsbaserade vindkraftsparker, var de finns och andra fakta.

Nyheter om vindkraft

Representanter för ägarföretagen inviger vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Blakliden Fäbodberget, har invigts

Idag invigdes Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.  

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i danska delen av Kriegers flak

Regeringen ger tillstånd för vindkraft på svenska Kriegers flak

Vattenfall välkomnar regeringens beslut om byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers flak.

Läs hela artikeln
Havsbaserade vindkraftverk utanför Aberdeen

Världens första vätgasproducerande havsbaserade vindkraftverk får 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd

Vattenfall har fått 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd från den brittiska regeringens fond Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2.

Läs hela artikeln

Synergier mellan vind, sol och batterilagring

Vind- och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt. Solkraft fungerar bäst på sommaren när vindkraftsproduktionen oftast är mindre, och vindkraftsproduktionen är mer effektiv vintertid då det är dåligt med solenergi. Vid våra hybridkraftverk för förnybar produktion utnyttjar vi de kombinerade möjligheterna hos solkraft, vindkraft och batteriteknik på bästa sätt samtidigt som vi bidrar till bättre balans i nätet.

I Nederländerna har vi byggt en solkraftspark vid Haringvliet-vindkraftsparken. Den kombineras med en batterilagringsanläggning för att stödja integrationen av förnybar energi i systemet.

Hybridpark kombinerar sol, vind och batterier

Batterier balanserar nätstabiliteten och lagrar fossilfri el. I Nederländerna kombinerar Vattenfall de tre teknikerna i energiparken Haringvliet. (Videon är på engelska.)

Vindkraft – rätta bränslet för elektrifiering

För att vi ska lyckas skydda klimatet måste vi inte bara minska bruket av fossila bränslen inom elbranschen, utan även i sektorer som transport, värme och industri. Att integrera el från förnybara energislag i dessa sektorer med hjälp av teknik kallas för sektorkoppling. Sektorkoppling kommer att bli mycket viktig för vår strategi att använda förnybara energislag. Så snart vi har ett överskott av vind- och solenergi kan den med hjälp av sektorkoppling användas på många olika sätt, till exempel i form av väte, kraftvärme eller batterier för e-mobilitet. Vattenfall investerar i anläggningar för produktion av miljövänligt väte som kan användas i industrin eller transportsektorn.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraften påverkar miljön som allra mest under byggfasen då anläggningarna produceras och transporterna är många. Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från både land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp under produktionen, och är EU:s snabbast växande energislag.

Miljövarudeklaration för vindkraft

Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från vindkraftsprojekt.

Swinford vindkraftpark i Storbritannien.

Relaterad information

Solpaneler på ett tak

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Gasledningar i kraftverket Diemen

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.