Vindkraft

Snabb vindkraftstillväxt är på gång.

Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Produktionen av förnybar energi blir allt högre på grund av samhällets behov av att bekämpa klimatförändringarna. Vindkraften enbart står just nu för 15 % av Europas produktion. Energisektorn närmar sig en vändpunkt, och i dagsläget är vind och sol ofta de billigaste alternativen för nyproduktion. Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Marknadsledande inom land- och havsbaserad vindkraft

Vattenfalls syfte är tydligt. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Att utöka och integrera ny kapacitet för förnybar produktion är en central del av denna mission. I nuläget kommer 35 % av Vattenfalls produktionskapacitet från förnybara källor, och vindkraften är en växande grundpelare för vår strategi. Vi siktar på att bygga upp en stark portfölj med land- och havsbaserad vindkraft kombinerat med solkraft och batteriteknik för att fortsätta spela en viktig roll för Europas energiomställning.

Vi är marknadsledande inom både land- och havsbaserad vindkraft, och vi har ett femtiotal aktiva vindkraftsparker i fem länder. Vattenfall är på god väg att verkställa sin tillväxtplan genom vårt framgångsrika deltagande i upphandlingar för Hollandse Kust Zuid 1-4, danska Kriegers Flak och Vesterhav Syd/Nord samt ett antal framgångsrika landbaserade projekt som exempelvis Blakliden/Fäbodberget. Vattenfall har i början av 2020 en kapacitet på nästan 1 300 MW under uppförande.

Vindkraft och miljön

Snabb vindkraftstillväxt är på gång och Vattenfall undersöker möjligheterna att minska vindkraftverkens klimatfotavtryck ytterligare. Lär dig mer i den här videon.

Exempel på våra flaggskeppsprojekt

Den havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev 3

De 49 vindkraftverken i Horns Rev 3 har en total installerad kapacitet på 407 MW, vilket gör denna vindkraftspark till Danmarks och Vattenfalls största. Horns Rev 3 ligger 25 till 40 km utanför den jylländska västkusten och producerar omkring 1 700 GWh per år, vilket ökar Danmarks vindbaserade elproduktion med ungefär tolv procent. Det räcker för att täcka cirka 425 000 danska hushålls årliga elanvändning.

Den landbaserade vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget

I Sverige arbetar vi just nu med att bygga landets största landbaserade vindkraftspark, Blakliden/Fäbodberget. Projektet får en kapacitet på 353 MW. Det finns redan ett fast energiköpsavtal på omkring 60 % av den förväntade årliga elproduktionen på 1,1 TWh med Norsk Hydro, som ska köpa denna energivolym de närmaste 20 åren. De 84 vindkraftverken väntas leverera sin första el senast 2022.

Hollandse Kust, världens första osubventionerade havsbaserade vindkraftspark

Med den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust 1 & 2 bidrar Vattenfall inte bara till det nederländska energisystemets hållbarhet, utan har dessutom etablerat nya standarder vad gäller kostnadseffektivitet. Vattenfall håller på att utveckla världens första vindkraftspark utan garanterade inmatningspriser.

Detta bekräftar att Vattenfall med framgång sänker kostnaderna längs hela värdekedjan. Projektet håller nu på att vidareutvecklas: det ska täcka en yta om 325 kvadratkilometer ungefär 22 km utanför den nederländska Nordsjökusten och få en installerad kapacitet på upp till 750 MW. Vattenfall beräknar att parken kan försörja upp till 1,5 miljoner hushåll när den står färdig inom de kommande fem åren.

Den havsbaserade vindkraftsparken i Aberdeen

Vattenfall är delägare i vindkraftsparken EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre) utanför den skotska kusten vid Aberdeen. Vindkraftverken är världens största med en effekt på 8,8 MW och producerade sin första el 2018. Alla elva kraftverk har installerats på en ny och mer miljövänlig typ av fundament, ett trebent mantelfundament med så kallade suction buckets som fungerar som sänkkistor. Den rena energi som vindkraftsparken producerar transporteras via 66 kV-kablar som klarar av att hantera dubbelt så mycket el som konventionella ledningar. Den här vindkraftsparken är ett exempel på kraftproduktion som är både ren och konkurrenskraftig.

Våra vindkraftsparker

Läs mer om Vattenfalls land- och havsbaserade vindkraftsparker, var de finns och andra fakta.

Nyheter om vindkraft

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln

Synergier mellan vind, sol och batterilagring

Vind- och solkraft kompletterar varandra på ett bra sätt. Solkraft fungerar bäst på sommaren när vindkraftsproduktionen oftast är mindre, och vindkraftsproduktionen är mer effektiv vintertid då det är dåligt med solenergi. Vid våra hybridkraftverk för förnybar produktion utnyttjar vi de kombinerade möjligheterna hos solkraft, vindkraft och batteriteknik på bästa sätt samtidigt som vi bidrar till bättre balans i nätet.

Vattenfall har byggt ett solkraftverk med över 18 000 solpaneler vid vindkraftparken Parc Cynog i Wales. I Nederländerna håller vi på att bygga en solkraftspark vid Haringvliet-vindkraftsparken. Den ska kombineras med en batterilagringsanläggning för att stödja integrationen av förnybar energi i systemet.

Hybridpark kombinerar sol, vind och batterier

Batterier balanserar nätstabiliteten och lagrar fossilfri el. I Nederländerna kombinerar Vattenfall de tre teknikerna i energiparken Haringvliet. (Videon är på engelska.)

Vindkraft – rätta bränslet för elektrifiering

För att vi ska lyckas skydda klimatet måste vi inte bara minska bruket av fossila bränslen inom elbranschen, utan även i sektorer som transport, värme och industri. Att integrera el från förnybara energislag i dessa sektorer med hjälp av teknik kallas för sektorkoppling. Sektorkoppling kommer att bli mycket viktig för vår strategi att använda förnybara energislag. Så snart vi har ett överskott av vind- och solenergi kan den med hjälp av sektorkoppling användas på många olika sätt, till exempel i form av väte, kraftvärme eller batterier för e-mobilitet. Vattenfall investerar i anläggningar för produktion av miljövänligt väte som kan användas i industrin eller transportsektorn.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Vindkraften påverkar miljön som allra mest under byggfasen då anläggningarna produceras och transporterna är många. Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från både land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. Vindkraft medför inga koldioxidutsläpp under produktionen, och är EU:s snabbast växande energislag.

Miljövarudeklaration för vindkraft

Vi tar fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD) för att utvärdera påverkan från vindkraftprojekt

Swinford vindkraftpark i Storbritannien.

Mindre CO2

En livscykelanalys av Blakliden/Fäbodberget visar att CO2-utsläppen under livstiden har halverats till 6-7 gram CO2e/kWh. Anledningen är framför allt att turbinerna är större och kommer att generera mer energi.

Vindkraftspark i norra Sverige

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Relaterad information

Solpaneler på ett tak

Solkraft är mycket viktig i ett hållbart och fossilfritt energisystem.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Gasledningar i kraftverket Diemen

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.