Hård men hjärtlig, eller bara hård?

I workshopen för mångfald och inkludering väcks diskussioner kring hur vi beter oss mot varandra. Vilken jargong och vilka normer vi har i samhället, på vår arbetsplats och i vår grupp. Det är en uppskattad och engagerande workshop personalavdelningen och Mångfald- och jämställdhetsgrupperna erbjuder alla anställda på Forsmark och Ringhals.

Forskning visar att team med mångfald presterar bättre än team där man är väldigt lika. Fler perspektiv ger bra dynamik både i arbetsgrupper och i ledningsgrupper. Det hjälper också till att attrahera och behålla kunnig personal. Innovation och kreativitet ökar dessutom av mångfald. Därför arbetar Ringhals och Forsmark med MoJ, mångfald- och jämställdhetsfrågor.

I samarbete med organisationen EQO, Equal Opportunities, tog Mångfald- och jämställdhetsgruppen i Forsmark fram ett material för workshop 2016.

– Sedan dess har vi jobbat vidare och utvecklat materialet, berättar Karin Kalldert på personalavdelningen. Sedan 2018 har cirka 350 medarbetare deltagit i en workshop.

– Vi har hållit workshoparna på förfrågan från organisationen, så det är jättekul att intresset har funnits och att så många på eget initiativ har bokat in oss, säger Karin, som håller nu håller i de flesta träffarna.

Bra diskussioner väcker tankar

Anders Lindberg är enhetschef för operativt skydd på Ringhals. Han blev inspirerad av chefsmötet och genomförde en workshop med sina medarbetare där han bjöd med platsledningen för leverantörerna, för att de ska kunna sprida budskapet i sina grupper.

– Personalavdelningen hjälpte oss att slå ihop inkludering, mångfald och kränkande särbehandling och det blev en lyckad mix, säger Anders.

I workshopen varvades filmklipp och bilder med frågeställningar som bearbetades i smågrupper, bikupor och även diskussioner i större grupp.

– Vi hade många bra diskussioner utifrån grundfrågorna i materialet, till exempel vad som är normalt och inte normalt och varför vi tycker så, berättar Anders. Det väcker tankar som följer med i bakhuvudet efteråt.

Jargong – en del av arbetet

När Karin tar upp frågan om jargong, kan ett klassiskt svar vara ”hård, men hjärtlig”.

– Vad betyder det egentligen? Kan det vara så att någon annan bara uppfattar hård? För en som är ny i gruppen kan det vara avskräckande med hårda ord, även om den som säger det själv tycker att det är sagt med en hjärtlig underton, förklarar Karin. En annan klassiker är ”vi har högt i tak”. Är det alltid högt i tak, eller bara när man håller med? Är det OK att tycka olika? Den här typen av frågor diskuterar vi bland annat.

Vilken jargong en person har med familj och vänner på fritiden är helt upp till var och en, men på jobbet behöver vi tänka oss för.

– Vi har en företagspolicy att förhålla oss till och även om man har varit kollegor länge och känner sig trygg i att skämta på ett visst sätt, så finns det andra människor i närheten som kan känna sig illa till mods. Vågar våra kollegor inte uttrycka en avvikande mening eller känner sig otrygga, så går vi miste om fördelarna med en mixad grupp, konstaterar Karin.

Får man inte skämta längre?

– Jo, det är klart att vi ska skoja och ha roligt på jobbet, säger Karin, men inte på andras bekostnad.

Individen har också ett ansvar att påtala när något är fel. Att vara öppen, lyssna på varandra och visa hänsyn kommer vi långt med. De flesta uttrycker att de tycker att det råder en bra jargong i grupperna, men att det är bra att prata om de här frågorna och få lite nya infallsvinklar.

Hur ska jag veta?

Lisa Adill är enhetschef för erfarenhetsåterföring och anläggningsstöd på Forsmark, en enhet som bildades under 2018 och består av fyra grupper.

– Karin var med första tiden på vår verksamhetskonferens och det hon tog upp i sin presentation, särskilt om kränkande särbehandling, hade vi stor nytta av när vi under konferensen arbetade med vårt gemensamma förhållningssätt, berättar Lisa.

Hur ska jag veta, vad som är okej att säga eller inte? Var en fråga som kom upp i diskussionerna kring skillnader i jargong hemma kontra i den offentliga miljön på arbetsplatsen.

– Tillit och att vi lär känna varandra och vår omgivning är en viktig del, för att veta hur vi ska uppföra oss, eftersom vi alla är olika, säger Lisa.

Omedvetna fördomar, normbrytare och mer

Fler intressanta delar i workshopen handlar om de djupt mänskliga omedvetna fördomarna och våra mentala mekanismer, vilka normer vi har nu och när mänskligheten har förts framåt genom att normer har brutits.

– Vi kan inte bota våra omedvetna fördomar, men det hjälper att vara medveten om att de finns, så att vi kan välja att lyssna på dem eller inte, berättar Karin.

Kontakta Karin Kalldert för att få ta del av workshopen.

– Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring mångfald och inkludering, vilket också går i linje med vårt arbete med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.

Forsmarks startsida
Ringhals startsida

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln