Havsörn – stor kärnkraftsövning i höst

Den 23-24 oktober genomförs övning Havsörn i Forsmark, en blockövning inom haveriberedskapen. I år ingår blockövningen i länsstyrelsens totalövning för kärnkraft då länsstyrelsen i Uppsala, Polisen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är med och övar med fullt bemannade staber.

Forsmark genomför årligen större blockövningar inom haveriberedskapsorganisationen, utöver de funktionsövningar och inkallelseövningar som också görs regelbundet.

Den här typen av totalövningar tillsammans med andra externa organisationer och myndigheter genomförs vart sjätte år på Forsmark, senaste gången var 2013. I år är dock övningen större både när det gäller omfattning och tid.

ovning-forsmark-havsorn.jpg

– Under länsstyrelsens ledning är över 70 aktörer inblandade i årets övning som kommer att pågå under 36 timmar. Havsörn 2019 är därmed den största beredskapsövning som genomförts med kärnkraftsscenario i Sverige och också här på Forsmark, säger André Hellberg, NPB, som är lokal övningsledare för Havsörn här på Forsmark.

Under tisdagen gav Länsstyrelsen i Uppsala en presskonferens där man berättade om kommande övning. Forsmarks Kraftgrupp, Östhammars kommun, Polisen i Uppsla och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, deltog i presskonferensen. Medverkade från Forsmark gjorde säkerhetschef Niclas Metzén.

Reportage från UNT: Därför är Uppsala värd för krisövningen

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']