Forsmark kärnkraftverk i solnedgång

Klimat och kärnkraft debatteras – igen

Söndagen den 24 november debatterades kärnkraft och klimat i tv-programmet Agenda inför kommande stängning av reaktorerna Ringhals 1 och 2. Vattenfall intervjuades i förväg. Hur ser Vattenfall på denna stängning? Och hur ser vi på svensk kärnkraft i framtiden?

Vattenfalls svenska kärnkraftverk står väl rustade inför vintern 2019-2020 med god tillgänglighet och effektiv produktion. Samtidigt stänger reaktorn Ringhals 2 och om ytterligare ett år reaktorn Ringhals 1 – medan andra reaktorer kommer att drivas vidare i flera decennier. Hur går det ihop?

Vattenfall hade aldrig planerat för mer än 50 års drift av reaktorerna Ringhals 1 och 2, det vill säga till mitten av 2020-talet. Beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 fem år tidigare än planerat fattades 2015 på rent affärsmässiga grunder. Kärnkraften belastades av en särskild effektskatt och elpriserna var låga. Nu är elpriserna högre men betydligt mer förnybar elproduktion har kommit i systemet så det finns ingen plats för reaktorerna på marknaden. Det finns inga finansiella eller praktiska förutsättningar att driva dessa reaktorer vidare efter 2020.

– Så det är nödvändigt att stänga, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation.

Efter beslutet om stängning anpassades alla investeringar till den nya, något kortare drifttiden.

Goda förutsättningar för långtidsdrift

Men framtiden ser ljus ut för Vattenfalls andra reaktorer som togs i drift på 1980-talet: Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1, 2 och 3.

– Klimatdiskussionen har väckt liv i kärnkraftsdebatten i Sverige. Kärnkraft bidrar till att Sveriges elproduktion i praktiken är fossilfri. 40 % av elproduktionen kommer idag från kärnkraft. Nu byggs det ny kärnkraft runt om i världen, inte minst i Asien. Så kärnkraft, vattenkraft, vind och sol är lösningen för att ersätta fossil energi.

– Reaktorerna Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1, 2 och 3 är lönsamma, vår planeringshorisont är 60 års drift vilket gör att anläggningarna kommer att drivas några år in på 2040-talet. För dessa reaktorer finns inga beslut om bortre drifttid.

Hur ser Vattenfall på kärnkraft i framtiden?

– Vi är duktiga på att driva kärnkraft. Så länge våra reaktorer uppfyller alla säkerhetskrav, är i gott tekniskt skick och lönsamma kan de vara i drift och producera fossilfri elektricitet. Naturligtvis är det viktigt för Vattenfall och för miljön med planerbar elproduktion som har obetydliga C02-utsläpp. Genom att stötta fortsatt elektrifiering bidrar vi till ett fossilfritt liv inom en generation, säger Torbjörn Wahlborg.

I debatten har frågan kommit upp om ännu längre drifttider än 60 år. Skulle det finnas möjlighet att driva 1980-talsreaktorerna längre än till 2040-talet?

– Ja, vi kommer att utvärdera förutsättningarna men det är inte en viktig fråga idag. Det finns reaktorer i världen som planeras både för 70 och 80 års drift.

Låga utsläpp

Kärnkraft släpper i ett livscykelperspektiv ut i snitt cirka 5 gram CO2 per producerad kWh. Det kan jämföras med kol som i ett livscykelperspektiv släpper ut runt 800 gram CO2/kWh. Kärnkraft, vattenkraft, solkraft och vindkraft är i praktiken fossilfria kraftslag som gynnar både miljö liksom behovet av ännu mer elektrifiering i samhället.

Vilka reaktorer syftar då media på med hänvisning till att vi eventuellt utreder möjligheten att livstidsförlänga?

– Det är Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 vilka är säkra, moderna och långsiktigt konkurrenskraftiga.

Har Vattenfall ändrat sig och vill köra dessa reaktorer längre?

– Det finns inga beslut om bortre drifttid för dessa reaktorer. Vi har kommunicerat 60 års drift som underlag för vår planering. Förutsättningarna för långtidsdrift är givetvis att en reaktor uppfyller alla säkerhetskrav och är lönsam.

Uniper talar om ny kärnkraft. Vad tycker Vattenfall?

– Vi ser idag inget behov av ny kärnkraft i Sverige. Däremot ska vi förstås följa utvecklingen inom nybyggnation i världen och vi ska bibehålla kompetens för att kunna bygga ny kärnkraft om behovet skulle uppstå.

Läs mer om kärnkraft

Se även

Mellanlager i Studsvik

Mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik i drift

Nu har mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik tagits i drift. Upp till 10 000 m3 låg- och medelaktivt avfall från bland annat nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm re...

Läs hela artikeln
Forsmark

Grönt ljus för Forsmark 1 att höja effekten

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har nu gett klartecken för provdrift med höjd effektnivå på Forsmark 1.

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln