Nya flygplansmotorn har landat

Just när alla revisioner på de tre blocken i Forsmark är klara – börjar ännu en revision. Det är gasturbinen på Gunnarsbo som får sin årliga översyn och med den följer i år även ett motorbyte.

Ett 25-tal medarbetare, såväl egen personal som inhyrda, är på plats för den årliga avställningen av gasturbinen, som övriga tider på året enbart står startberedd.
– Gasturbinens enda uppgift är att vara backup vid ett plötsligt bortfall av våra reservdieslar på de tre blocken. Det betyder att i normalfallet ska inte gasturbinen vara igång, förutom under de prov vi utför med viss regelbundenhet under hela året, säger Dennis Liljeqvist, som är anläggningens driftvakt under revisionen.

Vid en normal revision är gasturbinen avställd under någon vecka. I år är det 12 dagars revision, vilket till största delen beror på ett motorbyte. En flygplansmotor har transporterats hit från USA.
– Vi använder två motorer i gasturbinen av en modell som tidigare har suttit i bland annat flygplansmodellerna Boeing 707 eller Douglas DC8. Det är en vanlig tillämpning att utrangerade flygmotorer används i gasturbiner, eftersom de är snabbstartade, lättreglerade och finns tillgängliga, säger Dennis Liljeqvist.
Övrigt underhåll vid årets revision är bland annat byte av styrventiler samt en utökad tillsyn av en tidigare bytt motor

Gasturbinen har 30 dagars reparationskriterium, vilket innebär att om revisionen skulle gå över 30 dagar så måste samtliga block gå ner till kall avställd reaktor. Det kan låta dramatiskt men är knappast troligt, åtminstone inte under den här revisionen.
– Det rullar på enligt plan och vi räknar med att kunna avsluta alla arbeten under nästa vecka för att göra provningen under dag 12. Det innebär att vi startar och kör gasturbinen med full effekt under fyra timmar, säger Dennis Liljeqvist.

Här kan du läsa mer om revisionerna på Forsmark.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln