Forsmark rustat för ännu en driftsäsong

Revisionen på Forsmarks tre block är över. Samtliga reaktorer står nu rustade för att leverera fossilfri el på ett säkert och stabilt sätt ännu en säsong.

Vid Forsmarks kärnkraftverk produceras en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Det är revisionerna som möjliggör en säker och stabil drift fram till nästa årliga avställning.

Revision kan – väldigt förenklat – jämföras med service på bilen. Fast på bilverkstaden är det knappast över tusen personer som jobbar samtidigt med utbyte av komponenter, underhåll och diverse kontroller.  Så är det vid revision.

I sommar inleddes Forsmarks revision på block 1 redan den 22 april. Avslut skedde 41 dygn senare då turbin TA11 återfasade till nätet den 2 juni. Tidsstyrande för revisionen var projektet EPAC, utbyte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen.  Hela 5 700 arbetsordrar genomfördes och tidplanen kunde hållas med marginal.

Kenneth Stensson har varit revisionsledare på Forsmark 1:

– Revisionen är ett enda stort lagspel, där alla ställer upp och hjälper varandra. Det råder alltid en god stämning under revisionen. Enligt min personliga åsikt beror det på att arbetsvolymen ökar, det ger många spännande utmaningar.

En femtedel av bränslet byts ut

Efter att Forsmark 1 fasat och åter levererade el till det yttre kraftnätet var det så dags för Forsmark 3 att ställas av för revision.  Revisionen på Forsmark 3 pågick 30 juni till 17 juli. Här var det inte lika omfattande arbeten.  Nämnas kan översyn på ångskalventiler, åtgärder på fuktavskiljare och – förstås – bränslebyte. Vid varje årlig revision byts ungefär en femtedel av det använda bränslet ut.

– Jag har varit med om en rolig och intensiv revision. Vi genomförde en väldigt bra förberedelsefas inför revisionen, bland annat med att bereda våra arbetsordrar och framtagning av detaljtidplaner, säger Victoria Davidsson som varit revisionsledare på Forsmark 3.

Forsmark 2 sist ut 

Sist ut bland årets revisioner på blocken var Forsmark 2. Utöver de årliga arbetena med bränslebyte, förebyggande underhåll och provning var årets huvudnummer införandet av projekt VAPP (vidmakthållande av produktionsplattform). I klartext handlar det om utbyte av kontrollrumsutrustning, samma sak som genomfördes på Forsmark 1 förra året.

– Revisionen som helhet gick väldigt bra, säger Björn Ogdal som har varit revisionsledare.

Han gläds extra mycket över att inga som helst olyckor skett under hela revisionen – inte en enda klämskada eller liknande. En delförklaring som Björn Ogdal lyfter fram handlar om samtalskultur.

– Jag tycker att vi har fått till en bra kultur där vi vågar lyfta fel och misstag. Genom att prata om sådant som hänt och hitta orsaker kan vi förhindra att det händer igen.

När revisionerna är över jobbar revisionsledarna med att samla in viktiga erfarenheter och identifiera områden där förbättringar finns att göra.

– Hela revisionen sammanställs sedan i en revisionsrapport. Så snart det är klart är det fullt fokus på revision 2020, säger Björn Ogdal.

Nästa år är det Forsmark 2 som är först ut, med en omfattande förnyelserevision som inleds redan i början av maj.

Mer information om våra revisioner

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln