Ringhals 2 stänger den 30 december 2019

Efter 44 år i samhällets tjänst är klockan slagen för Ringhals 2. Vid kl 9 på morgonen 30 december stängs reaktorn av och turbinerna tystnar för sista gången. Anläggningen har då producerat 216 terawattimmar fossilfri kärnkraftsel, vilket motsvarar Göteborgs elförbrukning under 43 års tid. Här kommer några historiska återblickar.

 

Ånggeneratorbyte 1989

c2_ringhals_ÅG-bytet.jpgBilden är ett foto från en bok som togs fram efter ÅG-bytet.

1989 byttes de tre ånggeneratorerna ut till nya av modernare konstruktion. Genom att såga upp väggen i reaktorbyggnaden togs ånggeneratorerna in i sin helhet. En ånggenerator är 19 meter hög och väger 296 ton. Bytet tog 100 dagar. Samtidigt höjdes den termiska effekten från 2 440 till 2 660 MW.

Nytt kontrollrum klart 2009

C2_ringhals_twice.jpgFull aktivitet när det nya kontrollrummet monteras.

Under ett tio år långt projekt förbereddes bytet av kärnkraftverkets instrument- och kontrollrumsutrustning mot ny digital teknik. Det innebar bland annat ett helt nytt kontrollrum med tillhörande övningssimulator, en modernisering som saknar motstycke i kärnkraftsvärlden. 920 000 meter kabel byttes ut och 28 000 signaler testades innan anläggningen tog i drift igen. Bytet gjordes under en avställning på 298 dygn, från maj 2009 till mars 2010.  

Dammsugarbranden 2011

C2_ringhals_Branden 1.jpgHär ses saneringspersonal hängandes i sele för att komma åt väggarna högst upp i reaktorinneslutningen. Man ser skillnaden på ytorna som är avtorkade och de som inte är det.

Den 10 maj 2011 uppstod en mindre - men väldigt omtalad - brand i reaktorinneslutningen på Ringhals 2, orsakad av en kvarlämnad dammsugare. Vid tillfället var reaktorn avställd och tömd på bränsle och en rutinmässig täthetsprovning av inneslutningen genomfördes. Dammsugaren fattade eld, och trots att små mängder brännbart material förbrändes blev stora ytor och komponenter i reaktorinneslutningen förorenade av rök och sot. Saneringsarbetet var omfattande och återstart kunde ske först 11 månader senare. För att nå ända upp och sanera i reaktorinneslutningens kupol anlitades lindansare. De uteblivna intäkterna på grund av stoppet anges till cirka två miljarder kronor.

Omtvistad problematik med bottenplåten

c2_ringhals_Toroidbottenplåt.jpgEn man arbetar med toroiden längst ner i reaktorinneslutningen.

Tiden mellan augusti 2014 och november 2016 stod Ringhals 2 stilla under ett över två år långt driftuppehåll på grund av korrosionsskador  i reaktorinneslutningens bottenplåt. Stora mängder betong bröts upp och reparationsarbeten genomfördes, som sedan verifierades med täthetsprovningar, inspektioner och provtagningar. I oktober 2016 konstaterade Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals 2 var driftklar och reaktorn fick startas igen. Med både vd och delar av Vattenfalls ledning på plats, kunde skiftlag 1 utföra de sista åtgärderna och klockan 10:47 den 26 november 2016 meddelades marknaden att Ringhals 2 åter producerade el.

Fakta om Ringhals 2

Ringhals 2 är en tryckvattenreaktor som levererades av Westinghouse. Den började byggas 1 oktober 1970, första fasning mot nät skedde 17 augusti 1974 och kommersiell drift inleddes 1 januari 1975. Därmed blev Ringhals 2 den första driftsatta reaktorn i Ringhals.

  • Sedan starten har Ringhals 2 producerat 215 TWh kärnkraftsel, det motsvarar Göteborgs elförbrukning under 43 års tid. Om detta hade producerats med kolkraft hade det inneburit utsläpp av 215 miljoner ton koldioxid.
  • Ringhals 2 har haft drygt 40 revisioner där man bytt ut ungefär 40 bränsleelement per år, alltså ungefär 1600 bränsleelement under hela Ringhals 2:s drifttid.  
  • Mängden utpumpat kylvatten till havet är ungefär 37 000 miljarder liter, det motsvarar ungefär volymen för halva sjön Vättern.

c2_ringhals_Produktionsstaplar_R2.GIF

Text: Anna Wallrud

Gå till Ringhals

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln