Ringhals förtroendemätning visar på toppnotering

Förtroendet för Ringhals kärnkraftverk ligger på en stabil och hög nivå: över 90 procent av de närboende uppger att de har förtroende för verksamheten. Minskade utsläpp av växthusgaser anses vara den viktigaste miljöfrågan bland de tillfrågade.

Det visar resultatet av den årliga opinionsundersökningen som genomförts av Demoskop.

Undersökningen görs för att mäta allmänhetens förtroende för kärnkraftverken i Ringhals respektive uppländska Forsmark. Förtroendet kring både säkerheten, företagsledningen, tillförlitligheten i driften, beredskapen inför olyckstillbud och hanteringen av det radioaktiva avfallet har ökat.

Likt tidigare år finns den största andelen positiva i de båda verkens närområden. I den inre cirkeln runt Ringhals noteras att 90 procent anger att de har förtroende för kärnkraftverket, vilket är en toppnotering.

– Högt förtroende är inget som man kan ta för givet. Öppenhet och faktabaserad information tror jag bidrar till att vi ligger på en stabil och hög nivå hos invånarna, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Undersökningen visar att 78 procent av de tillfrågade anser att en minskning av växthusgaser är det viktigaste miljömålet:

– Kärnkraften dök upp som en "bubblare" i slutet av valrörelsen, främst var det kärnkraftens positiva miljöprestanda och låga klimatpåverkan som lyftes fram. Det publicerades fler debattartiklar, insändare, ledare och nyhetsinslag än på mycket länge – övervägande delen med en positiv ton. Flödet håller i sig med oförminskad intensitet, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Över hälften av de svarande, och i synnerhet kvinnorna i undersökningen vill ha mer information om Ringhals miljöarbete och om radioaktivitet:

– Undersökningen ger oss värdefull information om omgivningens kunskapsbehov, och vad de vill veta om vår verksamhet, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals

Knappt en av tio anser att avveckling av kärnkraften är det viktigaste miljömålet, det är en något lägre nivå än de senaste sju åren.

Fakta om undersökningen

Ringhals och Forsmarks undersökning görs för att mäta allmänhetens förtroende för respektive kärnkraftverk. Den berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1983. Intervjuerna i 2018 års mätning genomfördes den 22 november–16 december.

Ringhals resultat baserar sig på 800 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år och äldre i följande områden:

"Inre cirkeln": 300 intervjuer i kommunerna närmast Ringhals, vilka var Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Mark.
"Yttre cirkeln": 500 intervjuer i kommunerna Borås, Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö.

För ytterligare information kontakta:

Ringhals presschef Anna Collin, tel. 0340-64 70 28
anna.collin@vattenfall.com

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']