Ringhals reaktor 2

Planen: Samarbetet fördjupas inför avvecklingen

När förberedelserna inför avvecklingen av Ringhals 1 och 2 nu intensifieras blir samarbetet mellan Ringhals projekt STURE och Vattenfalls program R12D djupare. Den gemensamma planen för när olika åtgärder ska genomföras utvecklas allt eftersom det fysiska arbetet i anläggningarna närmar sig.

Processen för att flytta det kärntekniska tillståndet från Ringhals till Vattenfall har inletts och Vattenfall sände nyligen en ansökan om tillståndsöverföring till SSM. Ansökan gäller endast Ringhals 1 och 2. Tidplanen för rivningssåtgärder följer i princip tillståndet: Ringhals är ansvarig för driften till och med fasen för avställningsdrift, och därefter tar Vattenfall över förutsatt att Regeringen godkänner detta. Under avställningsdriften genomförs inga större rivningsåtgärder men förberedande åtgärder som gynnar avvecklingsprocessen kommer att genomföras; åtgärderna definieras av BUND, samlas i en speciell portfölj och genomförs enligt RAB-rutiner. Under rivningsfasen är Vattenfall tillståndshavare och då genomförs den storskaliga rivningen.

– När Ringhals lämnar över anläggningarna till BUND ska de ha en överenskommen status så att rivningsarbetet kan komma igång så snart som möjligt. Planeringsmässigt har vi rört oss från övergripande strategier till konkreta planer och vi har ett konstruktivt samarbete hela vägen, säger Lars Björnkvist, projektledare för STURE.

bjornkvist-dahl_1920x1080.jpg

– I nära samarbete med Ringhals planerar vi för en säker och effektiv avveckling där vi tittar på vilka lösningar som ger det bästa resultatet för koncernen. I det ingår att starta rivningsåtgärder så snart som möjligt efter att Vattenfall tagit över tillståndet, säger Anders Dahl, sponsor för R12D.

Text: Malin Brikell
Foto: Elisabeth Rehn

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln