Uppsala slott

Vattenfall använder sitt sista kol i Sverige

Sista kvarstående reservlagret används för Uppsalas värmeförsörjning för att avhjälpa tillfällig torvbrist.

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. I december förra året togs därför ett beslut om att investera totalt 3,5 miljarder kronor i Uppsalas fjärrvärmeverksamhet inklusive ett nytt värmeverk som eldas med förnybart bränsle. Från 2020 kommer inga fossila bränslen att användas i Uppsala och 2030 ska Vattenfall vara klimatneutralt.

Som ett led i omställningen används nu det sista kolet Vattenfall har kvar i Sverige. Det handlar om ett reservlager som funnits för att avhjälpa kritiska situationer när annat bränsle inte räcker till. Reservkolet ska användas i cirka en vecka från den 10 januari på grund av ett tillfälligt problem i leveransen av torvbränsle. Därefter kommer inget ytterligare kol att användas.

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

– Jag hade så klart önskat att vi var helt fria från fossila bränslen redan idag men det tar tid att genomföra omställningen. Jag ser fram mot att kunna förse Uppsalaborna med fossilfri värme när det bioeldade värmeverket står klart nästa år. Det kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp med mer än 1 ton per kommuninvånare och år, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Läs mer om Vattenfalls miljardinvestering i Uppsala

Miljöredovisning för värmeverksamheten i Uppsala 2017 (PDF)

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']