Års- och hållbarhetsredovisning

Vattenfall höjer ambitionen för klimatrelaterad information

Vattenfall ökar transparensen ytterligare mot kunder och investerare när det gäller information kring klimatpåverkan.

Intressenter förväntar sig i allt större utsträckning att företag ska fokusera mer på klimatet när de sätter upp sina mål, och att de ska identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter i förhållande till sin verksamhet.

Vattenfall har redan kommit en bra bit när det gäller detta.. Att nu stödja Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är ett sätt att bekräfta den viktiga roll som den finansiella sektorn spelar för denna omställning.

Syftet med TCFD är att hjälpa företag att dela med sig av användbar information som gör det möjligt för de ekonomiska marknaderna att bättre förstå klimatrelaterade ekonomiska risker och möjligheter kopplade till potentiella investeringar. EU överväger att integrera TCFD-ramverket i sina framtida förordningar.

Risker och möjligheter

Företag behöver vara transparenta när det gäller de utmaningar med koppling till klimatförändringar som de ställs inför. Ju mer transparenta företagen är, desto enklare blir det att identifiera gemensamma nämnare, öppna upp för partnerskap, säkra klimatsmarta investeringar och undvika klimatrelaterade risker. Arbetet med att bekämpa klimatförändringar medför också många nya affärsmöjligheter inom exempelvis e-mobilitet eller partnerskap med företag i sektorer som stål och cement – möjligheter som Vattenfall aktivt utforskar.

– Klimatrelaterad information är viktig för investerare, och det är avgörande att vi är transparenta gällande de risker och möjligheter som klimatförändringarna medför för vår verksamhet.  Att stödja TCFD är därför ett naturligt steg för Vattenfall, säger Johan Sahlqvist, chef för Investor Relations hos Vattenfall.

Bekämpning av vädersituationer och klimatförändringar

Även i år utsåg World Economic Forum extrema vädersituationer och klimatförändringar som de största riskerna i världen, och detta är därför självklart ett orosmoment för ekonomisektorn i samband med investering i företag. Klimatförändringar är inte bara ett hot mot samhällen i form av naturkatastrofer som torka, stormar, översvämningar och liknande. De har även betydande inverkan på affärsverksamheten i dessa samhällen.

Risk-by-likelihood--global-risks-report.jpg

Enligt de ledare som deltagit i undersökningen inför den senaste upplagan av World Economic Forums Global Risks Report dominerar miljöhot listan för tredje året i rad – både när det gäller inverkan och när det gäller sannolikhet

Redan i dag rapporterar Vattenfall klimatrelaterad information till CDP (Carbon Disclosure Project), världens största informationsnav för klimatinformation från företag. Här samlas information om hur väl städer, regioner och företag hanterar klimatförändringarna. Över 7 000 företag rapporterar frivilligt information till CDP, och TCFD-rekommendationerna är redan integrerade i projektets frågeformulär gällande klimatförändringar.

Risk-by-impact---global-risks-report.jpg

Helle Herk-Hansen, Vattenfalls miljöchef, förklarar:

– Vattenfall har i många år informerat om sina klimatrelaterade resultat via CDP, och vi har stadigt blivit bättre och bättre på det. Under de senaste två åren fick vi en så kallad ledarskapsrankning, vilket är långt över branschgenomsnittet. Ett skäl till detta är vårt tydliga syfte och det faktum att vi driver omfattande initiativ för koldioxidminskning både inom vår egna verksamhet och inom partnerskap med andra sektorer. Att vi är transparenta gällande risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna är viktigt för våra relationer till ekonomiska intressenter, men det är också något som i allt högre grad beaktas av våra större kunder och partners. TCFD-åtagandet innebär att vi höjer vår nivå av transparens gällande klimatrelaterade frågor ytterligare.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']