Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten, där lägre elproduktion kompenseras av positiv utveckling för både försäljningsverksamheten och trading.

Video: Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg, kommenterar delårsrapporten. Intervjuare: Markus Friberg, Head of Media Relations Vattenfall.

Viktiga händelser

Viktiga händelser, juli–september 2020

 • Ovanligt hög hydrologisk balans pressar elpriserna i Norden.
 • Invigning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Deltagande i auktion för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg.
 • Tilldelningsprocessen för elnätskoncessionen i Berlin underkänns i andra instans. Efter kvartalsslutet erbjöd Vattenfall att sälja bolaget Stromnetz Berlin till delstaten Berlin.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg utsedd till ny vd och koncernchef från och med 1 november.

Finansiell utveckling, januari–september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 4% (-5% exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
 • Periodens resultat uppgick till 1 989 MSEK (14 373).

Finansiell utveckling, juli–september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 2% (0% exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
 • Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall kommenterar resultatet för första nio månaderna 2020:

2020 har varit ett omtumlande år så här långt och vi har sett stora prisfall på elmarknaderna. Mycket nederbörd i Norden har tillsammans med varmt väder pressat ned priserna dramatiskt. Stora skillnader har dock förekommit mellan prisområden till följd av begränsningar i elnätet. Låga bränslepriser och en lägre efterfrågan har därtill påverkat prisutvecklingen på el negativt på kontinenten. Under det tredje kvartalet ser vi en viss återhämtning på samtliga marknader. Vattenfalls elproduktion har varit lägre på grund av stängning av Ringhals 2 men också som en följd av mer underhåll och kärnkraftens anpassning till det svaga marknadsläget. Sämre förutsättningar för kolkraft har tillsammans med stängningen av Hemweg 8 i Amsterdam och försäljningen av verksamheten i Hamburg 2019 resulterat i lägre fossileldad produktion.

Underliggande resultatförbättring men stora negativa engångseffekter

Resultatet för årets första nio månader påverkas negativt av stora nedskrivningar, främst för koleldad kraftproduktion, totalt uppgående till över 10 miljarder SEK under det andra kvartalet. Periodens resultat för niomånadersperioden om 2 miljarder SEK är därmed betydligt lägre än fjolårets 14,4 miljarder SEK. För det tredje kvartalet uppgick periodens resultat till 3,6 miljarder SEK vilket är 3,1 miljarder SEK lägre än samma period 2019. Förra året ingick försäljningen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg (3,1 miljarder SEK) och produktionsrättigheter för tysk kärnkraft (1,5 miljarder SEK).

Operativt levererar vi ett bra resultat trots en turbulent marknad. Prissäkringar och positivt bidrag från försäljningsverksamheten och trading väger upp negativ påverkan från lägre elpriser. Det underliggande rörelseresultatet för niomånadersperioden och det tredje kvartalet uppgick till 17,8 miljarder SEK respektive 4,8 miljarder SEK. Det motsvarar ökningar på 0,9 miljarder SEK respektive 1,2 miljarder SEK.

Fortsatta steg mot en fossilfri framtid

Under det tredje kvartalet invigde vi vindkraftsparken Princess Ariane (tidigare Wieringermeer), den största av sitt slag i Nederländerna. Kapaciteten uppgår till 300MW, motsvarande den årliga konsumtionen från 370 000 hushåll. Dessutom invigdes pilotanläggningen för HYBRIT, partnerprojektet för fossilfri stålproduktion med SSAB och LKAB, i Luleå med deltagande av både statsministern och vice statsministern.

Kolkraft är inte konkurrenskraftigt på dagens prisnivåer för el, bränsle och koldioxidutsläpp. Detta är inte överraskande, både politiska åtgärder och den teknologiska utvecklingen för förnybar produktion driver på. I Tyskland deltar vi nu i en auktion för stängning av det koleldade kraftverket Moorburg i Hamburg.

Efter kvartalets slut tog vi beslutet att erbjuda elnätsverksamheten i Berlin till försäljning. Vi söker samarbete och samförstånd med delstaten Berlin för att komma ur dödläget med långa rättsprocesser och istället hitta en bättre väg framåt för verksamheten.

Detta är min sista kvartalsrapport som VD för Vattenfall. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och styrelsen för förtroendet att få leda Vattenfall under dessa händelserika år. Det har varit en oerhört spännande resa som kommer att fortsätta för att vi ska möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln