Forsmark 1 åter till full effekt

De arbeten som skulle genomföras under kortstoppet är klara och Forsmark 1 fasade till det svenska kraftnätet klockan 14.33 på måndagen. Arbetena har löpt på mycket bra och fasning kunde därför ske drygt ett halvt dygn tidigare än planerat.

– Ett fantastiskt bra jobb utfördes under avställningen med noggrannhet och fokus. Detta gjorde att vi inte fick så många tillkommande avvikelser. Avslutande avprovningar av kontaktorer och ställverksplåtar gick mycket bra, säger Joakim Carlsson på driften på Forsmark 1.

Forsmark 1 ställdes av den 3 juni för åtgärder av kontaktorer. Forsmark 1 nådde full effekt under kvällen tisdag den 9 juni.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']