Forsmark 1 redo för revision

Årets sista revision står runt hörnet och med två revisioner i backspegeln finns flera erfarenheter att hämta, inte minst kring den rådande situationen med covid-19. Vidare ska runt 4 000 olika arbeten genomföras under den 37 dygn långa avställningen.

– En revision är krävande på många sätt och det är ett enormt lagspel där alla är lika värda och viktiga oavsett funktion, säger Kenneth Stensson, revisionsledare.

Förberedelserna med årets revision på Forsmark 1 har pågått sedan 2018. Precis som på Forsmark 2 blir projekt EPAC, byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, ett av de större arbetena. Bränslebyte, driftsättning av oberoende härdkylning samt byte av transformatorer och magnetiseringsutrustning är några av de många arbeten som ska genomföras. Revisionen startar den 20 september och pågår fram till den 28 oktober.

6041_091720_Gabrielsson-3.jpg

Kenneth Stensson, revisionsledare.

Att genomföra en revision under en pågående pandemi innebär så klart vissa utmaningar. Forsmark har infört riktlinjer och restriktioner för dem som arbetar på anläggningen. Dessa är framtagna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i samband med smittskyddsexperter från den regionala smittskyddsenheten.

– Vi kommer att fortsätta att upprätthålla våra restriktioner och riktlinjer som har fungerat bra på våra tidigare revisioner. Faran är inte över och vi behöver fortsätta att påminna oss själva och andra att fortsätta följa dessa, säger Kenneth Stensson.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln