Forsmark fyller 40 år

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumeras i Sverige. En fotoutställning har tagits fram från byggtiden och Forsmarks första år.

På 1970-talet var Forsmark en av Nordens största byggarbetsplatser, och i mitten av 1970-talet var arbetsstyrkan 2 700 personer.

– Om man stannar upp och tänker på det är det rätt fantastiskt vad som åstadkommits här i norra Uppland, av människor med olika bakgrund och kunskaper. Alla forsmarkare, såväl dagens anställda som alla de som varit med och bidragit på olika sätt under byggtiden och de 40 år som vi producerat fossilfri el, har all anledning att vara stolta, säger Björn Linde som är vd på Forsmark.

DSC00459.jpg

Forsmark 1 har sedan starten 1980 producerat cirka 280 TWh el till marknaden, Forsmark 2 har stått för 275 TWh medan den yngsta och mest kraftfulla reaktorn, Forsmark 3, tidigare i höst har passerat 300 TWh el vilket endast åtta av världens kokvattenreaktorer gjort tidigare. Forsmark 3 är den reaktor som producerat mest el i Norden.

I dag har Forsmark drygt 1 100 fast anställda.  Årligen producerar Forsmarks kärnkraftverk cirka 25 TWh el. Det räcker till att försörja Storstockholm med el tre gånger om. Sedan starten 1980 har Forsmark levererat över 850 000 000 000 kilowattimmar el.

– Kärnkraften levererar dygnet runt, året runt och står för en stabilitet på elnätet som betyder mycket, säger Björn Linde.

Forsmarks huvudägare Vattenfall planerar i dag för drift av kärnkraftverket i Forsmark långt in på 2040-talet.

– Vi kommer att fortsätta vara en viktig del av svensk elförsörjning för lång tid framåt, vilket inte minst är värdefullt med tanke på den elektrifiering som pågår både inom industrin och transportsektorn, säger Björn Linde.

Många Forsmarksanställda har jobbat länge inom företaget, en del har varit med ända sedan 1980 och ännu tidigare.

– De som jobbat länge har bidragit otroligt mycket med sitt kunnande och sin erfarenhet. Men vi har också haft en hel del pensionsavgångar de senaste åren. Det gör att vi kommer att behöva fylla på med ny kompetens inom en rad yrkesområden, och vi vill gärna anställa de som är intresserade av att bidra till Vattenfalls mål om fossilfritt liv inom en generation, säger Björn Linde.

När Forsmark fyllt jämnt tidigare har det firats med pompa och ståt. I år låter det sig inte göras, av kända skäl. Jubileet uppmärksammas dock med en fotoutställning från byggtiden och kärnkraftverkets första år. Bilderna är tagna av naturfotografen Göran Hansson som under många år följde utvecklingen av Forsmark och framväxten av det som kommit att bli en av Östhammars och Uppsala läns största arbetsplatser. Göran Hansson gjorde sig bland annat känd som tekniskt skicklig fotograf med det uppländska landskapet som främsta motiv. Utställningen visas på Forsmark och senare på Östhammars huvudbibliotek, 22 december till 16 januari.

Bilderna i utställningen kan även ses här.

DSC00486.jpg

Om Forsmarks historia

När kärnkraften började byggas ut upplevde Vattenfall en ny byggboom. I likhet med vattenkraftsepoken byggdes det i raskt takt.

Vid slutet 1950-talet stod Vattenfall inför både ökad elkonsumtion och allt färre utbyggbara vattenkraftsresurser. Då började man utreda och undersöka lämpliga platser för kärnkraftverk. Vattenfalls första lättvattenreaktor skulle ligga vid Ringhals på västkusten. Den andra skulle enligt Vattenfalls tidiga planer ligga söder om Stockholm, utanför Trosa. Vattenfall köpte mark och skaffade de tillstånd som behövdes. Men regeringen ville hellre förlägga kärnkraftverket till Forsmark i Östhammars kommun och så blev det.

Med kärnkraften kunde det skapas sysselsättning, bostäder byggas, skatteunderlaget öka och kommunen få en rejäl skjuts. ”Glädjebudet om kärnkraft till Forsmark”, skriver Erik Löfström, byggnadschef i Östhammars kommun i sina dagboksanteckningar från 1970. Den 26 oktober samma år bifaller stadsfullmäktige i Östhammar Vattenfalls, eller dåvarande Vattenfallsverkets, ansökan om ”atomkraftsbygge” i Forsmark: ”Stadsfullmäktige finner det synnerligen angeläget att med kraft tillstyrka bifall till koncessionsansökan”, kan man läsa i yttrandet från Östhammars stadsfullmäktige.

Året därpå ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt och anläggningsarbetena av Forsmark 1 börjar i oktober 1971.

Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. I september 1980 uppgick arbetsstyrkan till 1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3. Det var då Nordens största byggplats. År 1985 togs Forsmark 3 i drift.

DSC00484.jpg

40 års drift: Detta har hänt

1980 Forsmark 1 tas i kommersiell drift efter folkomröstningen om kärnkraftens framtid där linje 1 och 2 tillsammans får 58 procent av rösterna.  Året efter tas Forsmark 2 i kommersiell drift.

1985 Forsmark 3 i kommersiell drift.

1986 Reaktorolycka i Tjernobyl, Ukraina, upptäcks av Forsmark då radioaktiva ämnen uppmätts på marken utanför kärnkraftverket.

1986–1987 Effekten höjs i Forsmark 1 och 2.

1987 Forsmarks gymnasieskola startar.

1989 Effekten höjs i Forsmark 3.

1990 Kungaparet besöker kraftverket som fyller 10 år.

1993 Forsmark utnämns till årets kraftverk i världen av tidskriften  Electric Power International för fortvarig hög tillgänglighet och säkerhet. Forsmarks Kraftgrupp AB blir ett dotterbolag till Vattenfall och flyttar till Forsmark. Forsmarksverket integreras med Forsmarks Kraftgrupp AB.

1995 Forsmarks Kraftgrupp AB blir ett publikt företag.

1998 Forsmark blir miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt registrerat enligt EU-förordningen EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

2004 Byte av lågtrycksturbiner på Forsmark 3. Ett rekordår för Forsmark som producerar nästan 25 miljarder kilowattimmar under året. Tillgängligheten uppgår till 94,3 procent.

2005 25 års kommersiell drift firas. Kungen och drottningen på besök. Forsmark 1 byter lågtrycksturbiner.

2006 Den 25 juli inträffar en större störning på Forsmark 1. I och med störningen uppmärksammas tekniska brister och brister i säkerhetskulturen. Forsmark 2 byter lågtrycksturbiner.

2007 Ett gediget arbete med att förbättra säkerhetskulturen, säkerhetsarbetet och tillförlitligheten startas. Idén till en granskning av FN:s atomenergiorgan, IAEA, föds.

2008 I februari utför IAEA en tre veckor lång OSART-granskning av Forsmark. Granskningen sker på Forsmark 1. Resultatet visar att Forsmark håller god internationell standard. I augusti får Forsmark tillstånd av miljödomstolen att höja effekten i alla tre reaktorer.

2009 IAEA gör en uppföljning av OSART-granskningen 2008. Resultatet blir ett av de bästa under de nära 20 år som IAEA genomfört OSART med uppföljningsgranskningar och visar att Forsmark utvecklat sitt säkerhetsarbete och genomfört de förbättringar som tillsynsmyndigheten krävde hösten 2006.

2009 Den största revisionen i Forsmarks historia hittills äger rum på Forsmark 2. Stora säkerhetshöjande åtgärder samt moderniseringar som förbereder för en effekthöjning genomförs. Bland annat installeras nya högtrycksturbiner, mellanöverhettare samt interndelar i reaktorn.

2011 Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima beslutade EU:s ministerråd om så kallade stresstester där de europeiska kärnkraftverken undersöker hur de klarar stora påfrestningar, som översvämningar och kraftiga jordbävningar. Mot bakgrund av stresstesterna införs säkerhetsuppgraderingar. Forsmark 1 installerar nya högtrycksturbiner.

2013 Forsmark 2 inleder provdrift med höjd effekt.

2014 Forsmark slår produktionsrekord med 25,3 TWh el. Ny högtrycksturbin på Forsmark 3.

2018 Införande av en uppdaterad version av datorsystemet i kontrollrummet på Forsmark 1. Året efter sker samma typ av uppgradering i kontrollrummet på Forsmark 2.

2019  Tangerat produktionsrekord med 25,3 TWh på Forsmark. Sista läsåret för Forsmarks skola, som fortsätter från läsåret 2020/21 med nya ägare under namnet Vattenfallgymnasiet. Samma år får Forsmark utmärkelsen ”Best Performance Practice 2019”,  från branschorganisationen WANO, World Association of Nuclear Operators, för sitt sätt att arbeta i strålningsmiljö.

2020 Rutinmässig drift med höjd effekt på Forsmark 2. Forsmark 3 kvalar i oktober in på 10-i-topplistan över världens kokvattenreaktorer som har producerat över 300 TWh el. OBH (oberoende härdkylning) färdigställs på Forsmark liksom övriga kärnkraftverk i Sverige som ska drivas vidare.

Här kan du läsa mer om kärnkraftens historia.

Se även

Se inspelat webbinarium om kärnkraftens miljöpåverkan

Det publika webbinarium om kärnkraftens miljö- och klimatpåverkan som Vattenfall höll den 28 oktober lockade många deltagare under livesändningen. Webbinariet...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Fredrik Arrenius vid ventiler på Ringhals 3. Traditionell isolering med ytskikt av aluminiumplåt till vänster. Specialsydda isoleringsmadrasser till höger, med ytskikt av silikonduk som visuellt smälter in omgivningen.

Syverkstaden sparar stråldos

I Ringhals syverkstad tillverkar Karin Larsson, Fredrik Arrenius och Dag Odengard specialanpassade isoleringsmadrasser med kardborreknäppning. En produkt som i längden sparar b&ari...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

IAEA positiva till långtidsdrift för Ringhals 3 och 4

De två kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 konstruerades på 60-talet för säker drift i 40 år. Med dagens teknik kan anläggningarna drivas långt efter...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']