Han ser SMR som kärnkraftens framtid

Nyligen besökte KTH-professorn i reaktorfysik, Janne Wallenius, Forsmark. Bland annat berättade han om det egna bolaget Blykalla vars mål är att ta fram små, modulära reaktorer (SMR) som serietillverkas i fabrik.

Janne Wallenius har vid sidan av tjänsten på KTH det egna spinoff-bolaget Blykalla, som han grundade för några år sedan. Blykalla-reaktorn heter Sealer, Swedish Advanced Lead Reactor. Färdigbyggda reaktorer ska kunna levereras till sajt och installeras i bergrum cirka 15 meter under jord. Turbiner och generatorer placeras dock ovan mark. 

– I Sealer använder man smält bly som kylmedium i stället för vatten. Det har flera fördelar, bland annat uppnår man passiv säkerhet i ett mer kompakt format och det finns inget behov av filtrerad tryckavlastning, säger Janne Wallenius.

Sealer kan ses som en generation 3-reaktor – dock med högre urananrikning i bränslet, cirka 12 procent uran-235 jämfört med normala fem procent. Med vissa designmodifikationer kan den på längre sikt göras om till en fjärde generationens kärnkraftsreaktor, som ska kunna utnyttja energiinnehållet i kärnbränslet upp till hundra gånger mer än i dagens lättvattenreaktorer. Reaktorns livslängd är cirka 25 år, och under den tiden behöver inte nytt bränsle fyllas på. En liten blykyld reaktor av Sealer-modell kan byggas i utförande på mellan 3 och 55 MW, enligt Janne Wallenius.

– Runt 150 blykylda reaktorer med 55 MW elektrisk effekt skulle kunna ersätta dagens sju svenska reaktorer.

För att få lönsamhet skulle det behöva byggas rätt många SMR, och en kommersiell realisering av Blykallas Sealer ligger ganska långt borta – tidigast år 2030. Dessutom är konkurrensen i världen rätt stor; enligt IAEA finns cirka 50 bolag som utvecklar olika typer av SMR just nu. Akademik Lomonosovs flytande kärnkraftsanläggning på 70 MW, stationerad i den ryska staden Pevek i Tjuktjien-regionen, är en av de första reaktorerna av SMR-typ som tagits i drift. Ägare är statliga bolaget Rosatom. Bolag i Kina och Argentinas ligger också långt fram, och i USA har bolaget Nuscale i höst fått klart med licensiering för sin SMR-design hos myndigheterna.

– Det är bra med konkurrens, jag ser det som en sporre. Och det visar ju också att det är många som tror på SMR som en lösning när det gäller att fortsätta förse världen med fossilfri el med kärnkraft som baskraft, när dagens reaktorer tjänat ut. Globalt sett kan SMR också ersätta åldrande fossila bränsleeldade kraftverk vilket vore väldigt bra för klimatet med tanke på kärnkraftens mycket låga utsläpp, säger Janne Wallenius.

För Forsmarks del är SMR-reaktorer inte en fråga.

– Vårt uppdrag är att leverera fossilfri el med våra befintliga reaktorer långt in på 2040-talet. Men naturligtvis är det intressant att följa den tekniska utvecklingen, säger Forsmarks vice VD Johan Börjesson.


Vid besöket på Forsmark fick Janne Wallenius en föredragning om OBH-projektet (oberoende härdkylning) och en yttre rundtur gjordes på området.

– Janne Wallenius och hans kolleger på KTH träffar många studenter och blivande kärnkraftsingenjörer. För oss är det värdefullt att det finns ett intresse från den akademiska världen för Forsmark och vi hoppas att en del av dem som läser där ska vara intresserade av att jobba hos oss eller på Ringhals i framtiden, säger Johan Börjesson.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']