Pris till skyddsombud på Ringhals

Årets vinnare för gott arbete inom hälsa och säkerhet hos BA Generation har utsätts. Det interna priset gick till tre medarbetare hos Hydro Germany. Extern vinnare blev Mikael Lagerström, skyddsombud på byggentreprenören Veidekke.

Varje år delas BA Generations Health & Safety Award ut till en intern och en extern enhet, grupp eller individ. Alla som arbetar under BA Generation kan lämna in nomineringar under året. 2020 gick det interna priset till Hydro Germany, vilket är Vattenfalls tyska vattenkraft. Det externa priset tilldelades ett skyddsombud på byggentreprenören Veidekke som arbetat med bygget av oberoende härdkylning, OBH på Ringhals.

Stärkt säkerhet vid byggnation av OBH

I Ringhals OBH-projekt har byggentreprenören Veidekke anlitats för konstruktion. Projektet, som innefattar kontinuerliga lyft och arbete på höga höjder, har ofta varit mycket utmanande och riskfyllt för byggpersonalen. Under 2019 noterades ett ökat antal händelser inom byggområdet samtidigt som arbetet utfördes på allt högre höjder.

Med anledning av detta fick årets vinnare, skyddsombud Mikael Lagerström, i uppdrag att löpande följa upp arbetet på plats. Lagerström tydliggjorde förväntningar avseende säkert arbete, följde upp och korrigerade samt agerade konsekvent vid avvikelser. Han utredde orsaker till händelser, initierade åtgärder och följde sedan upp arbetet med både Ringhals och berörda individer. Då många av underleverantörerna var utländsk arbetskraft fanns även kulturrelaterade utmaningar kring arbetsmiljö och rapporteringsvilja, något som Lagerström bedömdes hantera på ett föredömligt sätt.

Mikael Lagerström Veidekke.png

Mikael Lagerström är skyddsombud vid Ringhals OBH-projekt.

Utvecklingen av händelser reducerades i stor utsträckning samtidigt som rapporteringen av riskobservationer ökade. Ingen allvarlig händelse inträffade under uppförandet av byggnaderna i OBH-projektet och Lagerströms arbete och engagemang anses kraftigt ha bidragit till detta.

Högt tryck med stora risker

De andra vinnarna Frank Müller, Christian Reichelt och Stefan Franz på Hydro Germany hade uppmärksammat att den högtrycksvattenstrålteknik som användes vid korrosionsskydd av en kraftledning innebar stora risker för underhållsarbetarna. På hög höjd hade personal behövt hantera vattentryck på 2500 bar för hand, något som redan resulterat i en allvarlig olycka.

För att minska riskerna tog årets vinnare fram en halvautomatisk, mekanisk anordning med vilken personal kunde utföra samma arbete på säkert avstånd. På detta sätt försvann risken för rekyl, det vill säga att kontroll över den så kallade högtryckslansen förlorades på grund av det höga trycket. Det nya arbetssättet visade sig dessutom vara mer effektivt än det gamla. Müller, Reichel och Franz lösning är branschklar, godkänd och tillämplig på flera platser och inom olika branscher.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln