Revision på Ringhals 3: ett smörgåsbord för den tekniskt intresserade

Onsdagen 22 april startar årets revision på Ringhals 3: under 41 dygn ska hela 4 100 arbeten uppgradera, underhålla och trimma anläggningen inför kommande driftsäsong.

”Trean” är den näst största av Ringhals anläggningar med en nettoeffekt om 1 070 MW. Årets avställning är ett smörgåsbord av intressanta projekt, uppdukat för den tekniskt intresserade.

– Nu är vi taggade att köra igång, hälsar revisionsledarna Christian Eriksson och Fredric Andersson.

I reaktortanken kommer delar av kylvattenflödet att konverteras från ett nedåtriktat flöde till uppåtriktat. Goda internationella erfarenheter visar att detta minskar risken för bränsleskador, vilket i sin tur innebär att reaktorsäkerheten höjs. Metoden är robust och har använts sedan början av 1980-talet, bland annat på Ringhals tre systeranläggningar i USA.

– Att kylvattenkonverteringen görs just i år är ingen slump. Det är nämligen dags för reaktortankens tioårskontroll: delar som sitter inne i reaktortanken plockas ut, vilket möjliggör förändringar som krävs för kylvattenkonverteringen, berättar Christian Eriksson.  

Reaktortanken på tioårskontroll

Under tioårskontrollen går reaktortanken igenom ett digert testprogram där svetsskarvar och detaljer kontrolleras och provas noggrant för att  säkerställa att tanken är i fullgott skick för säker och stabil drift kommande år.

Extra spännande är i år att funktionerna för oberoende härdkylning kopplas in och färdigställs. Efter 900 miljoners investering och fyra års uppförande ska de nya byggnadernas utrustning kopplas ihop med den befintliga processen.  Vid årsskiftet ska den nya säkerhetshöjande funktionen stå helt driftklar och möta det nya myndighetskravet som träder ikraft 2021.

De flesta arbetena pågår inne i kärnkraftverket, men några kan ses från utsidan; ett sådant är moderniseringen av det yttre ställverket nordost om Ringhals, som görs i samarbete med Svenska kraftnät (SvK) och Vattenfall eldistribution. Det befintliga 400kV-ställverket uppfördes vid byggnationen av reaktorerna på Ringhals, idag råder brist på reservdelar och kompetens, så alla inblandade ser framemot att det nya ska stå färdigt 2022.

Andra intressanta projekt under årets revision på Ringhals 3 handlar om att ånggeneratorerna provas, mätningen av matarvattnet förbättras, musselfilter byts ut, inspektion, olika tankar ska inspekteras, repareras och provas, samt seismiska åtgärder ska genomföras på elanläggningen.

Särskilda försiktighetsåtgärder

En revision på ett kärnkraftverk kräver sina specialister och särskilda kompetenser. Entreprenörer från flera europeiska länder och även USA kommer till Ringhals: situationen med coronasmittan gör årets avställning speciell. Att den ska genomföras är självklart: elproduktion är en samhällsviktig verksamhet där kärnkraftens bidrag är oumbärligt. 

Omfattande försiktighetsåtgärder är vidtagna för egen personal och de som kommer till Ringhals för att arbeta ska känna sig trygga med att myndigheternas riktlinjer följs.

– Alla medverkande vid revisionen uppmanas att förhindra smittspridning genom god hygien och säkerhetsavstånd. Säkerheten kommer alltid först, även i detta fall, säger Fredric Andersson.

Ringhals

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln