Ringhals 1 in på upploppet

Nu har de sista månaderna i drift inletts för Ringhals 1. Efter nästan 45 års elproduktion lämnar kärnkraftverket elnätet 31 december 2020.

I söndags inleddes så kallad coast down. Då började reaktoreffekten sakta sjunka i takt med att energin i kärnbränslet minskar inför den slutliga avställningen.

Ringhals 1 är ett stycke svensk industrihistoria som byggdes av ASEA Atom mellan 1969 och 1975. Kärnkraftverket togs i kommersiell drift 1 januari 1976. Ringhals 1 beräknas vid sin slutliga avställning ha levererat hisnande 220 terawattimmar el, vilket motsvarar hela Göteborgs elförbrukning under 44 år. En stabil, fossilfri elproduktion som besparat miljön på 400 miljoner ton CO2*.

Vad händer sedan?

Ringhals 1 kopplas bort från elnätet vid midnatt på nyårsafton. Anläggningen kommer från 1 januari 2021 befinna sig i så kallad avställningsdrift, den fas i kärnkraftverkets livscykel när reaktorn töms på kärnbränsle och förbereds för nedmontering. Kärnbränslet förvaras under cirka ett år i bassänger för att svalna, innan transport sker till SKB:s mellanförvar Clab i Oskarshamn. Den storskaliga nedmonteringen av Ringhals 1 inleds 2023, hela rivningsprocessen beräknas ta cirka 8–10 år.

Bakgrund

Vattenfalls styrelse tog 2015 beslut om stängning av Ringhals 1 2020, fem år tidigare än planerat. Stängningsbeslutet var affärsmässigt, på grund av dålig lönsamhet. Systeranläggningarna Ringhals 3 och 4 planerar för stabil och säker elproduktion förbi 2040-talet.

*= jämfört om samma mängd el framställts av olja, kol eller annat fossilt bränsle.

Ringhals

Se även

Återbruk – en viktig komponent i en hållbar avveckling

När Ringhals 1 och 2 avvecklas vid årsskiftet 2020, kommer flera delar och komponenter från anläggningarna att kunna återanvändas.

Läs hela artikeln

Ringhals 1 stöttar elnätet i sommar

Kärnkraften har många fördelar: elen som produceras fossilfri, man utvinner stora volymer energi på liten yta och den är planerbar, det vill säga oberoende av väder och vind.

Läs hela artikeln

IAEA positiva till långtidsdrift för Ringhals 3 och 4

De två kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 konstruerades på 60-talet för säker drift i 40 år. Med dagens teknik kan anläggningarna drivas långt efter...

Läs hela artikeln