Ringhals är en excellent arbetsgivare

Ringhals är certifierad som Excellent arbetsgivare 2020! I en jämförelse med 400 arbetsgivare ligger Ringhals bland topp tio i landet. Arbetet pågår ständigt för att ytterligare förbättra exempelvis jämställdheten och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Tillsvidareanställningar, lika utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor, övertid, tid för kompetensutveckling, avgångar, lång- och korttidssjukfrånvaro, antal anställda per chef och inte minst lön, är nio huvudområden i Nyckeltalsinstitutets mätning. De jämför inte personalens upplevda situation, utan använder konkreta siffror från respektive företags personaldatasystem.

Certifieringen Excellent arbetsgivare går till topp 10 procent av Nyckeltalsinstitutets 400 kunder. Mätningen görs på 20 delområden med den totala maxpoängen 180. Medianen i energibranschen, som är Sveriges mest hållbara och attraktiva bransch enligt Nyckeltalsinstitutet är 136 poäng. Medan medianen för alla branscher i Sverige är 123. Ringhals kom upp till 145 poäng, vilket placerar oss bland de tio bästa! Ett resultat som visar att ringhalsanställda har riktigt bra anställningsvillkor.

– Vi brukar hjälpa våra kunder att se vilka utmaningar de har och vad de kan göra åt dem. Ringhals kan istället fråga sig, vad ska vi göra för att behålla detta?, säger Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet.

Pia Kilbo.jpg

Hej Ringhals personalchef Pia Kilbo.
Grattis till certifieringen Excellent arbetsgivare!

– Tack! Det fina med den här typen av faktabaserad jämförelse är att rena siffror visar den faktiska statusen hos Ringhals som arbetsgivare. Det är naturligtvis jätteroligt att Ringhals har kommit så långt.

Vilka satsningar gör Ringhals för att vara en Excellent arbetsgivare? 

– Det är ett ständigt arbete inom flera områden. Några exempel är vårt friskvårdsbidrag och träningsanläggningen på området där bland annat Ringhals IF erbjuder instruktörsledda träningspass. Vi kommer att påbörja ett arbete med att stötta och utveckla våra chefer inom kommunikativt ledarskap. Samtidigt arbetar vi för att få in fler kvinnliga chefer, vilket vi ser som en nyckel till att få in fler kvinnliga anställda. Vi har ökat andelen kvinnor inom Ringhals, men vi vill bli mycket bättre, eftersom forskningen visar att jämställda arbetsplatser är mest dynamiska och effektiva.

Hur har Ringhals kommit med i Nyckeltalsinstitutets jämförelse?

– Vi har deltagit i energibranschens förändrings- och ledarskapsprogram Qraftsamling som jobbar för en mer attraktiv energibransch med systematiskt arbete för jämställdhet och mångfald. Därigenom fick vi erbjudandet att delta.

Hur skiljer sig detta från det vi brukar mäta?

– Normalt mäter vi våra KPI:er, Key Performance Indicators, och jämför med oss själva över tid. Det är intressant att få en bild av hur vi ligger till i förhållande till omvärlden. Här har vi all möjlig HR-data som vi har fått benchmarka med 400 andra företag. Det är roligt att få chansen att göra en jämförelse i den här storleksordningen.

Det sammanlagda omdömet är excellent, är det något som sticker ut?

– Helhetsbedömningen är tydlig, villkoren för ringhalsanställda är bra! Två tydliga exempel är att vår medianlön ligger några tusen över medianlönen i branschen och att vi har väldigt låga siffror på personalavgångar. Ringhalsare har goda möjligheter att utvecklas inom företaget och stannar länge hos oss.

Ringhals

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']