Energiepark Haringvliet är Vattenfalls första park där vind, sol och batterier är installerade innan invigningen.

Solkraftparker kan ge ökad biologisk mångfald

Rätt planering och en lämplig ekologisk strategi kan göra att Vattenfalls solkraftparker bidrar till ett rikare växt- och djurliv.

Under 2020 och 2021 kommer Vattenfall att investera omkring 500 miljoner kronor i solkraft och energilagring. Vid utformningen av en solkraftpark ingår redan från början ett antal åtgärder för att stärka ekologin och den biologiska mångfalden.

Puck-Sanders-4x3.jpg– Vi strävar alltid efter konstruktioner som tar hänsyn till naturen, säger Community & Stakeholder Manager Puck Sanders som arbetar in om Solar Development på Business Unit Solar & Batteries, en enhet inom BA Wind.

Teamet måste beakta tre faktorer när det gäller naturförhållanden: välja plats, välja hur solkraftparken ska utformas och utarbeta en ekologisk strategi.

Steg 1: Välja en plats

– Vattenfall följer riktlinjerna i den uppförandekod för landbaserad solkraft som branschorganisationen Holland Solar har gett ut (”Onshore solar code of conduct”). Det innebär att vi inte bygger inom EU:s Natura 2000-områden, tar hänsyn till närmiljön och alltid för en dialog med närboende och andra intressenter för att undersöka hur vi kan integrera parken i landskapet på bästa möjliga sätt, säger Puck Sanders.

Som Community & Stakeholder Manager försäkrar han att Vattenfall pratar med berörda parter när solkraftparker utvecklas och att man tar hänsyn till deras intressen.

Solar Development-teamet ger sig visserligen ofta ut på fältet för att själva söka efter en lämplig plats, men det förekommer också att andra kontaktar dem eftersom de har hittat en perfekt plats men behöver en samarbetspartner.

– Nu när man upprättar nationella energistrategier i hela Nederländerna med utgångspunkt från landets klimatavtal är det många kommuner som söker efter tänkbara platser för solkraftparker. Sedan tittar vi närmare på dessa platser för att avgöra vilka som erbjuder bäst teknisk och ekonomisk genomförbarhet, och hur väl de kan integreras i landskapet.

I slutänden gynnas alla parter som har del av en solkraftpark. Vattenfall producerar mer förnybar energi, markägaren där solkraftparken uppförs får in hyra för området och närboende kan ta del av flera olika erbjudanden.

– De kan till exempel investera i parken, köpa förnybar energi till sig själva eller också kan vi lägga in pengar i en fond som stödjer olika hållbarhetsprojekt. Det jag tycker bäst om i mitt jobb är att tillsammans med andra söka efter lösningar som gynnar alla – både lokalsamhället och Vattenfall, säger Puck Sanders.

Steg 2: Utforma solkraftparken

När man har valt plats börjar ingenjörerna titta på hur solkraftparken ska utformas. En anläggning som kastar för stora skuggor är det största hotet mot den biologiska mångfalden. I stort sett allt växtliv kräver en viss mängd solljus per dag. En del växter klarar sig även om de får mindre än tre timmars solljus eller bara diffust ljus som filtrerats genom träd och lövverk.

Annemarie-Schouten-4x3.jpg– Det finns tyvärr väldigt lite diffust ljus under solpanelerna. Om man därför installerar solpanelerna så att de vetter åt söder ökar man ljustillgången vilket ger växtlivet under panelerna större utrymme, något som förstärker den biologiska mångfalden. Ännu en fördel med detta arrangemang är att tillräckligt med solljus kommer åt området under panelerna, säger Annemarie Schouten, Business Lead Large Scale Solar på BU Solar & Batteries.

– För att kunna installera panelerna på rätt sätt så man får optimal dränering måste man hitta en lämplig balans mellan panelernas lutningsvinkel, avståndet mellan raderna av paneler samt deras höjd. Man bör inte ha ett helt fält fyllt av solpaneler eftersom det hämmar växtligheten och därmed försämrar den biologiska mångfalden.

Steg 3: Utarbeta en ekologisk strategi

Eftersom en unik ekologisk strategi krävs för varje enskild plats samarbetar Vattenfall med olika (ofta lokala) partners – till exempel ekologiska konsultföretag, natur- och miljöorganisationer och kunskapsinstitutioner – som kan ge råd om vilken utformning som är bäst och rekommendera olika åtgärder för att ta hand om naturen och landskapet på bästa sätt.

Biodiversity.jpg

– Varje plats är unik, och det är därför vi samarbetar med lokala partners för att ta fram en plan som bidrar till ett balanserat ekosystem, förklarar Annemarie Schouten. Vi fattar till exempel beslut utefter deras rekommendationer om hur man kan försäkra sig om en sund blandning av lokala inhemska växter och blommor som påverkar populationerna av insekter, reptiler, fåglar och små däggdjur positivt. Vi använder inga gödningsmedel eller kemikalier, platsen kan utnyttjas av betesdjur under höst och vinter och vi sätter upp bihotell och fågelholkar där det går.

Man tecknar avtal med markägare som innebär att marken efter 25 år (solpanelernas ungefärliga livslängd) kan användas i lantbruket igen.

– Efter 25 år har marken som tidigare kännetecknats av monokultur blivit en plats med en enorm biologisk mångfald, säger Schouten. Tack vare en liten extrainvestering kan Vattenfall påverka naturen mycket positivt.

Fakta

Vattenfall kommer att investera omkring 500 miljoner kronor (ca 50 miljoner euro) i solkraft och batterier under 2020 och 2021. Just nu håller Vattenfall på att bygga två stora solkraftparker.

I Haringvliet i Nederländerna bygger Vattenfall en hybridpark med solkraft (38 MW), vindkraft (22 MW) och batterier (12 MW) som kommer att bli färdig i oktober i år.

I Uppsala ska Vattenfall bygga en av Sveriges största solkraftparker som ska tas i drift i september 2020.

Läs mer om Vattenfalls investeringar i solkraft

Se även

En Radio Fossil Freedom-laddstolpe. Fotograf Pontus Hammarström.

Radio Fossil Freedom: Lyssna på framtidens radio när du laddar bilen

När samhället ställer om till mer eldrivna bilar och minskade utsläpp genom att använda fossilfri el inom industrin kommer mycket att förändras.

Läs hela artikeln
Utsikt över vatten i Akkats. Foto: Jennie Pettersson

Powerwalks med Vattenfall: Sommarens bästa utflyktsmål för att hitta energi och ladda batterierna

En ny Sifo-undersökning från Vattenfall visar att pandemin har gjort svenskarna mer miljömedvetna.

Läs hela artikeln
Skorsten som släpper ut koldioxid

EU:s system för handel med utsläppsrätter spänner musklerna

Vid Joe Bidens klimatmöte nyligen påpekade vd Anna Borg att priset på utsläppsrätter var det enskilt viktigaste verktyget för att uppnå klimatmålen. Här kan du läsa om varför.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']