Starkt år för Vattenfalls kärnkraft

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals levererade tillsammans 53,3 TWh el i fjol. Det är ett av de bästa åren någonsin.

Forsmarks produktionsrekord från 2014 tangerades: 25,3 TWh. Ringhals, som slog produktionsrekord 2018, fick sitt näst bästa resultat genom tiderna med 28,0 TWh.

– För Forsmark var det snudd på nytt produktionsrekord. Även för Ringhals var det ett av de bästa åren någonsin. Vi har haft en del produktionsavvikelser, men kan ändå se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år, säger Björn Linde som är VD på Forsmark och Ringhals.

Vattenfalls kärnkraftsanläggningar har producerat säker, stabil och fossilfri el som motsvarar mer än en tredjedel av elbehovet i Sverige.

– Det är ett stort bidrag för omställningen till en fossilfri framtid och den insatsen är vi mycket stolta över, säger Björn Linde.

Ringhals 2 gick för halv maskin under våren, efter en skada på ena generatorn. Efter återstarten i slutet på april körde Ringhals 2 för fullt fram till coast down (effektnedgång) som inleddes i september.

– För Ringhals 2 var 2019 sista året inför pension. Våra medarbetares insatser har gjort att vi tagit reaktorn hela vägen i mål med god, säker och stabil produktion. För våra fem 1980-talsreaktorer ser vi fram emot fortsatt drift i flera decennier, säger Björn Linde.

Totalt stod kärnkraften för nära 40 procent av elproduktionen i Sverige år 2019. Ungefär lika mycket kom från vattenkraften, medan vindkraft och kraftvärme stod för cirka 12 respektive 9 procent av elproduktionen.

För mer information:
Ringhals presschef Anna Collin, 0340 – 64 70 28
Forsmarks presschef Josef Nylén, 073 – 043 98 80

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']