Vår resa mot ett fossilfritt liv

Det ständiga flödet av negativa nyheter om miljön kan vara en stor börda att bära för enskilda personer och man kan känna sig liten inför en sådan enorm utmaning. Nu släpper vi en rapport som visar att vi behöver balansera upp samtalet och lyfta fram de framsteg som görs.

Vi behöver mer balanserade samtal om klimatförändringar

Vi på Vattenfall är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Men för att det ska bli verklighet måste vi förstå hur klimatförändringarna och samtalen kring dem påverkar oss. För att få bättre förståelse för det genomförde vi en undersökning på sju olika marknader. Resultaten visar att vi utan tvekan påverkas av klimatförändringarna. Framför allt påverkas vi av hur man i nyhetsmedier och sociala medier i hög grad fokuserar på hur allvarligt problemet är.

Vårt sista men viktigaste undersökningsresultat visar att människor känner sig omotiverade att kämpa för att rädda klimatet, vilket beror på den negativa inriktningen i diskussionerna. Det känns helt enkelt meningslöst att försöka göra något, eftersom det inte kommer att göra någon större skillnad. Därför kan mer balanserade samtal kring klimatförändringarna faktiskt inspirera oss till en mer klimatsmart livsstil.

Därför har vi bestämt oss för att vara mer tydliga kring vilka framsteg vi gör på vägen mot att uppnå vårt mål: ett fossilfritt liv inom en generation. Nedan visar vi några konkreta exempel på steg vi tar för att göra ett fossilfritt liv möjligt. I vår kommunikation gör vi flera påståenden om hur vi rör oss bort från fossila bränslen och i stället rör oss mot fossilfri energi. Här hittar du källor och data som ger mer djupgående information om varje påstående. Vi tror nämligen att det är viktigt att visa att det görs positiva framsteg, även om det kanske inte alltid känns så.

Läs mer om vad som är på gång i arbetet för att uppnå ett fossilfritt liv inom en generation:

Bevis

Fossilfritt stål är numera verklighet tack vare HYBRIT

Kol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över hundra år. I dagens samhälle är det en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Nu har ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, gruvföretaget LKAB och Vattenfall mynnat ut i en gemensam satsning: HYBRIT. Syftet är att förvandla den gamla metoden för ståltillverkning och helt enkelt införa en ny, fossilfri metod, utan kol. Om den här metoden införs i full skala har HYBRIT möjlighet att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 % och Finlands med 7 %.

Läs mer om HYBRIT

Vi bygger norra Europas största nätverk av laddstationer

Vi vill skynda på övergången till eldrivna transporter. Därför är vi fast beslutna att elektrifiera samhället för att bidra till att vända utvecklingen vad gäller klimatförändringarna. Tillsammans med våra partner har vi byggt upp ett av norra Europas största nätverk av laddstationer – InCharge. Idag finns InCharge i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Fler marknader tillkommer inom kort.

Läs mer om vårt nätverk av laddstationer

Vindkraft håller på att bli mer effektivt än fossila bränslen

Vi lever i en föränderlig tid. Behovet att bekämpa klimatförändringarna gör att marknaden för förnybar energiproduktion växer sig allt större. Till exempel står vindkraft i dag för 14 % av Europas energiproduktion. Elbranschen närmar sig en brytpunkt. Idag är vindkraft och solkraft de billigaste energiproduktionsmetoderna, och vindkraft har kommit att bli ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Läs mer om vindkraft

Nya byggmetoder leder till en 80-procentig minskning av koldioxidutsläppen

Vi behöver hitta nya byggmetoder för att minska koldioxidutsläppen. Trähybridbyggnad innebär att återvinningsbart trä kombineras med betong. Det gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen till följd av bygget med upp till 80 % jämfört med konventionella byggmetoder med armerad betong. Energin kommer från tre kraftvärmeenheter och mängden betong reduceras till ett minimum. Användningen av trä bidrar också till att skapa en hälsosam inomhusmiljö.

Läs mer om trähybridbyggnad (på engelska)

Hem som är så effektiva att de producerar energi åt grannarna

Idag kan hem bli så effektiva att de uppfyller både det egna hushållets och grannarnas energibehov. Vattenfall erbjuder sina kunder lösningar för hållbar, energieffektiv produktion och användning. I Nederländerna erbjuder vi också en marknadsplats för energidelning som kallas för Powerpeers.

Läs mer om energieffektiva hem

Vi möjliggör fossilfri uppvärmning av upp till 360 000 hem i Berlin

Numera är det möjligt att värma upp sitt hem med fossilfri energi. Vattenfall har anslutit Europas största kraftvärmeverk till fjärrvärmenätet vid sitt kraftverk Reuter West i Berlin. Syftet är att producera och lagra värme som produceras av överskottsel från förnybara energislag. På så vis kan många hem i Berlin värmas upp på ett fossilfritt sätt.

Läs mer om fossilfri uppvärmning
Vår plan för minskning av koldioxidutsläpp

Se även

Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Hollandse Kust Zuid

Första elen levererad från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Den första elen från havsvindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna har nu levererats till det nederländska stamnätet.

Läs hela artikeln
Ett vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Horns Rev 3

Vattenfall är förkvalificerat för upphandling av vindkraft i Medelhavet

Vattenfall är förkvalificerat för Frankrikes kommande upphandling av flytande havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Medelhavet.

Läs hela artikeln