Årlig service på Ringhals 4

Sista veckan i juli ställs Ringhals 4 av för bränslebyte och årlig service. Programmet är fulltecknat under de nära sju veckorna som avställningen pågår. Omkring 1 200 reläer ska bytas, ånggeneratorerna ska testas och reaktorinneslutningen täthetsprovas. Det blir bland annat nya musselfilter i kondensorns kylvattensystem, det interna 6 kV-ställverket förnyas och i 400 kV-ställverket fortsätter moderniseringen i samarbete med Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution.

Under driftsäsongen pågår förberedelser och noggrann planering för att kunna genomföra alla små och stora insatser, ibland dygnet runt, under revisionsavställningen.

– När vi inte producerar någon el, jobbar vi som mest. Egen och inhyrd personal samarbetar med specialister från flera länder och gör allt för komma tillbaka med en nyladdad reaktortank till säker och stabil drift igen, säger Tommy Larsson, en av de tre revisionsledarna.

Pandemin pågår fortfarande, hur hanterar ni den?

– Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla som arbetar hos oss att hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna vid de hygienstationer vi har ställt upp och att använda munskydd när man måste jobba nära varandra. Våra gästarbetare har vaccinationsintyg eller uppvisar ett färskt negativt provsvar. När de har varit här en tid kallar vi till dem till en temporär provtagningsstation som vi har ordnat i Ringhals idrottslokaler, säger revisionsledare Josef Kvint.

Ringhals 3 är också avställd, hur påverkar det?

– Det som kan påverka är att vi i vissa fall har hjälp av samma personal och samma utrustning, som förstås bara kan befinna sig på ett ställe i taget. Vi är förberedda med en prioriteringsordning och har en tät dialog för att kunna göra justeringar när det behövs, säger revisionsledare Daniel Larsson.

Berätta mer om jobben som ska göras

– Ett relä är som en fjärrstyrd strömbrytare och sådana har vi gott om för att styra funktioner, objekt och processlarm. Några är nära 40 år gamla och har fungerat fantastiskt bra, men på Ringhals 4 i år ska vi byta ut 1 200 reläer. Det är första insatsen i ett projekt som sträcker sig till år 2028 då totalt 16 000 reläer ska vara utbytta på Ringhals 3 och 4, säger Tommy Larsson.

– Bland de återkommande provningarna är det täthetsprovningen av reaktorinneslutningen och ånggeneratorprovningarna som sticker ut lite extra. Reaktorinneslutningen består av en meter tjock betong med en ingjuten gastät plåt. För att täthetsprova använder vi flera stora kompressorer och trycker in luft tills ett visst tryck uppnås. Ånggeneratorerna som också ska provas är tre stora värmeväxlare där det varma vattnet från reaktortanken cirkulerar i många långa tuber och värmer upp ett annat vatten runtom tuberna som blir ånga och sätter snurr på turbinerna. Dessa provas på både primär- och sekundärsida, det vill säga både reaktor- och turbinsida, säger Josef Kvint.

- Sedan har vi gott om annat förebyggande och avhjälpande underhåll. En stor vattentank ska få ny beläggning invändigt. Utbyte av vårt interna 6 kV-ställverk fortsätter, liksom moderniseringarna i 400 kV-ställverket. Vi ska blockera delar av havsvattenkanalen med stora bågsättare av trä, för att kunna gå in och byta musselfilter på ett ställe och på ett annat ställe byta silar som fångar upp skumgummikulorna som rensar de smalare tuberna i kondensorerna där havsvatten kyler ner ångan till kondensvatten efter turbinerna, säger Daniel Larsson.

– Vi ser fram emot en intressant och säker revisionsavställning som bäddar för den kommande driftsäsongen, avslutar Tommy Larsson.

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Se webbinarium om kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln
Andreas Regnell

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttj...

Läs hela artikeln
En bil tankas med vätgas

Framåt med vätgas i tanken

Vattenfall arbetar med flera bränsleprojekt där hållbar vätgas spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln