Bildextra från revisionen på Forsmark 2

Forsmark 2 är redo att leverera fossilfri el ännu en driftsäsong efter avslutad revision. Ett omfattande arbete med översyn och kontroller har genomförts, förutom att en femtedel av bränslet i härden bytts ut. Just nu är man på väg mot full effekt. Här visar vi ett urval bilder från revisionen.

Revisionen på Forsmark 2 genomfördes mellan 2 maj och 30 maj 2021. Bränslebyte och provningar i tank, ny magnetiseringsutrustning för generator, införande av ventilavledare för att förstärka tåligheten mot blixtar samt service av pumpar och översyn av högtrycksturbin är några av de många arbeten utförts inom perioden. Under revisionen har totalt cirka 1 000 personer arbetat med ungefär 3 500 arbetsorder. Här är ett urval av bilder från våra revisionsfotografer Linn Karlsson och Annette Olsson.

fb3.IMG_4688.fb.jpg

En första tolvårsöversyn efter installation av ny högtrycksturbin gjordes på Forsmark 2 under revisionen. "12-åringen" är också vad översynen kallas. Flera olika metoder används för att undersöka skicket på turbinen. Okulär inspektion, sprickundersökningar samt olika typer av mätningar har genomförts.

 

fb10.IMG_4779.jpg

Återkommande kontroll sker på vissa komponenter i anläggningen utifrån myndigheternas krav. Reaktortankprovning genomförs med tioårsintervall, och under provningen undersöks svetsfogar i tanken.

 

fb9.IMG_4752.jpg

Svetsfogarna är inte synliga för blotta ögat och man använder en maskin som suger sig fast i reaktortanken med hjälp av sugkoppar. Maskinen mäter svetsfogar på två sätt, med ultraljud och virvelström. Detta för att kunna detektera både inneslutande och ytbrytande avvikelser.

 

fb11.IMG_4769.jpg

Nära 20 personer har arbetat i skift dygnet runt för att söka av alla horisontella och radiella svetsfogar i reaktortanken. Efter mätningen i reaktorhallen genomförs analyser, och underhållsavdelningen räknar ut marginalerna för reaktortankens hälsa.

 

fb1.IMG_4593.jpg

Under varje revision monterar personal från underhållsavdelningen på Forsmark upp så kallade dataloggrar på strategiska punkter i reaktorinneslutningen, som är den del av reaktorn som omsluter härden och reaktortanken. Dessa loggrar får sitta uppe ett driftår för att mäta temperatur och stråldos. Efter att loggrarna demonterats analyseras datan för att se vilken miljö komponenter och kablar haft under året.

 

fb2. IMG_4607.jpg

Både temperatur och stålning kan påverka kablars och andra komponenters livslängd, vilket gör kontrollerna viktiga så att byten kan genomföras vid behov.

 

fb4.IMG_4697.jpg

Under revisionen har en matarrotor bytts ut, vilket inneburit intensivt arbete under ett antal veckor både för Forsmarks personal och för våra leverantörer.

 

fb6.IMG_0094.jpg

Den matarrotor som byts ut kommer från Ringhals och ska tillbaka dit. Forsmarks matarrotor togs ut vid revisionen förra sommaren och har renoverats under året. Matarrotorn väger cirka 20 ton.

 

fb13.IMG_5183.jpg

Under revisionen på Forsmark 2 har renovering av den så kallade ”dekonten” – verkstad för dekontamination – med arbetsuppgiften att sanera komponenter från kontrollerad sida, genomförts. Här syns den nya spol- och blästerdekontamineringsboxen för stora objekt. Den är försedd med en robotarm som kan styras från utsidan.

Se även

Vattenfall Logo

Forsmark 2 har fasat efter avslutad revision

Forsmark 2 levererar el till det svenska elnätet igen efter avslutad revision. Effekten är dock begränsad till cirka 54 procent på grund av åtgärder med en generator.

Läs hela artikeln
Kärnkraftverket Forsmark

Risk för otillgänglighet utan regeringsbeslut

Forsmarks Kraftgrupp har informerat marknaden att Forsmark 2 riskerar att inte kunna återstarta efter revision 2024, om regeringen inte tar beslut om slutförvarsansökan och u...

Läs hela artikeln

Så små är utsläppen från Forsmark

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samla...

Läs hela artikeln