Elproduktionen igång på Forsmark 2

Forsmark 2 producerar el igen efter att fasat mot yttre nät på söndagen som planerat, och är nu på väg mot full effekt.

Reaktorn ställdes av fredag 1 oktober för byte av en defekt styrventil. Under den gångna helgen har även ett tillkommande arbete med reparation av en rörledning genomförts. Forsmark 2 beräknas nå full effekt på torsdag 7 oktober.

Se även

Forsmark 2 ställs av för byte av ventil

Forsmark 2 ställs av fredagen den 1 oktober för utbyte av en styrventil. Fasning mot det yttre elnätet beräknas ske igen på söndag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering.

Läs hela artikeln
Medarbetare i AstraReals laboratorium

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling.

Läs hela artikeln