Vattenfall laddstation

Flexibel laddning sänker kostnaderna och ökar nätstabiliteten

Styrning av elfordonsladdning kan bidra med välbehövlig flexibilitet till elnätet. I Berlin och Amsterdam testar Vattenfall flexibel laddning i två intressanta nya projekt.

Den ökande elektrifieringen av samhället ökar behovet av förnybar el från vind och sol, men det gör också att det blir allt svårare att balansera tillgång och efterfrågan. Var hittar vi då den flexibilitet som krävs för att garantera nätstabiliteten? Ett svar är central styrning av små enskilda anläggningar för att kompensera för variationerna i elproduktion.

I takt med att antalet elfordon ökar lämpar sig även transportsektorn för detta. Thorsten Möller på  Vattenfall Energy Trading, berättar om de möjligheter som elektriska transporter erbjuder för elmarknaden.

Varför är Vattenfalls avdelning Energy Trading intresserade av elbilsladdning?

Vi inom Energy Trading ansvarar för att optimera våra egna och kundernas anläggningar samt marknadstillgång för upphandling och försäljning av el. Elförsörjningen från förnybara energikällor, som varierar beroende på väderförhållandena, innebär inte bara utmaningar för nätoperatörerna utan leder också till kraftiga prisfluktuationer på den kortfristiga elmarknaden. Detta kan vi dock utnyttja för vår anläggningsoptimering. Å ena sidan stöder vi nätoperatörerna genom att tillhandahålla flexibilitet för elnätet, så kallade systemtjänster. Å andra sidan kan vi marknadsföra denna flexibilitet på elbörsen och generera ytterligare intäkter. Detta sker till exempel i kortfristig Intraday-handel, det vill säga handel för respektive dag. Eltransporter kan spela en roll även här. Förutsättningen för detta är att så många elfordon som möjligt samlas och att laddningen styrs via en gemensam plattform. Detta är en uppgift för vår IT-avdelning. Om en sådan anslutning är tillgänglig kan laddningen för elfordon optimeras eller systemtjänster tillhandahållas.

Vilka exempel finns redan på hur man använder flexibel elbilsladdning?

Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede men det finns två pilottillämpningar. I Nederländerna med offentliga laddstolpar och i Berlin med elbilsflottan hos renhållningsbolaget BSR, Berliner Stadtreinigung.

Om den nederländska systemoperatören TenneT behöver mer el i sitt nät nätet under en kort stund kommer den så kallade Flexibility Services-plattformen i vårt energihandelsområde att minska laddningskapaciteten för ett antal offentliga laddningsstationer. Detta sker bara i några minuter och får inga större konsekvenser för kunden. Tvärtom stöder kunden aktivt integrationen av förnybar el. Vi gör detta möjligt genom att ansluta InCharge, vårt internationella laddningsnätverk, till flexibilitetsplattformen. I detta system kan när som helst ytterligare laddningsstationer och även till privata laddboxar inkluderas.

När det gäller BSR i Berlin tar vi varje dag fram en prognos för följande dag som visar priset varje timme. BSR får därmed en optimal laddningsplan och kan dra nytta av låga priser på natten eller då tillförseln av förnybar el är hög och priserna därför låga.

Vad tjänar konsumenterna på att ställa flexibiliteten i sina elfordon till förfogande?

För ett företag innebär det att de kan ladda sin fordonspark under timmar då elmarknadspriset är lågt och därigenom sänka sina elräkningar. För privatkunder kan man tänka sig en eltariff som förändras med elmarknadspriserna, det vill säga som varierar varje timme och är särskilt gynnsam när priserna på elmarknaden är extra låga tack vare hög strömtillförsel och låg efterfrågan. Det  skulle vara ett incitament för konsumenterna att ladda sina fordon vid dessa tidpunkter och därmed sänka sina kostnader. Samtidigt bidrar en sådan laddning till nätstabiliteten. Många intressanta affärsmodeller kan utvecklas här. Detta blir ännu mer intressant när även nätavgifterna blir föremål för en sådan dynamik, vilket för närvarande diskuteras i flera länder.

Dessutom kan ytterligare intäkter genereras genom tillhandahållande av systemtjänster. Alla parter drar nytta av ett tillhandahållande av systemtjänster: Det gör det lättare för nätoperatören att upprätthålla nätstabiliteten och Vattenfall får betalt för systemtjänsten, vilket till största delen förs vidare till kunden.

Se även

Eldriven lastbil

Vattenfall och Coca-Cola i Sverige i samarbete om eldrivna tunga transporter

Vattenfall och Coca-Cola i Sverige satsar på eldrift av tunga transporter. Till att börja med installeras tre laddningsstationer för lastbilar på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i ...

Läs hela artikeln
Batterielektrisk lastbil

Vattenfall arbetar för att elektrifiera tunga transporter i nytt forskningsprojekt

Vattenfall deltar i ett projekt där bland andra Volvo, Scania och ICA ingår för att accelerera omställningen till eldrivna fjärrtransporter. Vattenfall bidrar med kunskap om elsystemet och a...

Läs hela artikeln
Båtar på kanal i Amsterdam

Vattenfall och Stromma satsar på eldrivna båtar för sightseeing

Vattenfall och Stromma Group satsar på omställning till tyst och utsläppsfri eldrift av Strommas sightseeingbåtar. Först ut är Amsterdams kanalbåtar, som ska vara helt elektrifierade till år...

Läs hela artikeln