Elektrifiering av transporter – samarbeten för eldrivna fordon

Elektrifiering av transporter förvandlar vår framtid.

Lösningar för elektrifiering och e-mobilitet är avgörande för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen

Vi på Vattenfall är fast beslutna att elektrifiera samhället för att bidra till att vända utvecklingen vad gäller klimatförändringarna. Elektrifiering är en förutsättning för att företag, industrier, kunder och samhället i stort ska kunna ersätta fossila bränslen med fossilfri energi. Detta sker inom alla områden, men det är viktigt att fokusera på de som kan erbjuda de största fördelarna.

Transporter står för ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.

Hur vi kan vända utvecklingen

Vattenfall väntar sig att e-mobilitet kommer att spela en viktig roll för att lösa många av de problem vi står inför i dag vad gäller energianvändning och den ökande urbaniseringen. En lättillgänglig laddningsinfrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna byta till elfordon.

Infrastruktur för laddning av elbilar

Utbyggnaden av infrastruktur för laddningsstationer är viktig för att möta det växande behovet av laddning av elfordon. Vattenfall är involverade i flera projekt som syftar till att uppnå detta genom återförsäljning och investering i offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer. Vid snabbladdningsstationerna kan ett elbilsbatteri laddas från 0 till 80 procent på cirka 20 minuter.

I Sverige bygger Vattenfall, både på egen hand och tillsammans med samarbetspartners, offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer på strategiska platser över hela landet. I Nederländerna driver Vattenfall över 6 800 laddningsstationer för elfordon i Amsterdam och flera andra städer. I Tyskland investerar vi i utbyggnaden av det offentliga snabbladdningsnätet. Vi har också närvaro i norra Norge. Vi för konstanta dialoger med företag, städer och kommuner för att bidra till att utveckla en hållbar laddinfrastruktur.

Nästan 300 000 förare av elfordon har redan använt InCharge-laddningsstationer på alla våra marknader, och fler än 2,5 miljoner laddningssessioner per år visar tydligt att körning och laddning av elfordon börjar bli det nya normala. Vattenfall erbjuder också enkla och smarta laddningsboxar för elbilsägare, organisationer och företag som vill kunna erbjuda sina medarbetare, hyresgäster och besökare möjligheten att ladda sina elbilar. Sammanlagt har Vattenfall cirka 30 000 laddningsstationer i Nordeuropa.

Under de kommande decennierna ska Vattenfall inte bara att investera miljarder i ny fossilfri elproduktion, utan har även som mål att driva 25 gånger fler laddningspunkter för elfordon år 2030 jämfört med år 2020. Det blir totalt en halv miljon enheter.

Radio Fossil Freedom-initiativet

Hur förändras vårt samhälle, kultur, media, debatter och mat när vi inte längre förlitar oss på fossila bränslen? Det är Radio Fossil Freedom ett försök att ta reda på.

InCharge

Vill du ladda elbilen smart och säkert – hemma, på jobbet och på vägen? Gå med i InCharge.

InCharge-logotyp

E-transportinitiativ

Nyheter om e-transporter

Elbilen Mars II Electric köptes in av Vattenfall som ett pilotprojekt från USA 1968

Elbilen Mars II tillbaka till Vattenfall efter 45 år

Besökare under elbilsmässan eCarExpo, som pågick den 29 april till och med den 1 maj i Friends Arena i Solna, kunde se en verklig klassiker, bokstavligen.

Läs hela artikeln
InCharge-laddare

Vattenfall InCharge och Volvo Construction Equipments: Minimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE) anläggning i Eskilstuna.

Läs hela artikeln
Instabox-bilar vid laddstolpar

Vattenfall möjliggör fossilfria paketleveranser för Instabox

Vattenfall och leveransföretaget Instabox har inlett ett internationellt samarbete för elektrifiering av Instabox fordonsflotta.

Läs hela artikeln
Eldrivna taxibilar

Vattenfall testar trådlös teknik i eldrivna taxibilar

Vattenfalls automatiserade ladd- och betallösning, InCharge, ska förenkla betalningsprocessen i ett test för trådlös laddning.

Läs hela artikeln
Kvinna som laddar en elbil

En välkommen strategi för elektrifiering

Utbyggnad av infrastruktur och en kraftfull satsning på kompetensutveckling är ett par av åtgärderna i regeringens 67 punkter långa åtgärdsplan för elektrifieringen.

Läs hela artikeln
Laddstation i Amsterdam

Flexiblare laddning testas i Amsterdam

I Amsterdam är Vattenfall del av en ny studie på flexibel laddningshastighet för elbilar.

Läs hela artikeln

Snabba upp övergången till en hållbar framtid

I år bjöd vi in personer med olika bakgrunder att dela med sig av sina åsikter om några av de stora ämnena från vår års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Ledningar och rör i ett kraftverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

En kvinna som sitter i en bil

Hur blir vardagen utan fossila bränslen? Det försöker Radio Fossil Freedom ta reda på.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.