Elektrifiering av transporter – InCharge och andra samarbeten för eldrivna fordon

Elektrifiering och e-mobilitet är förutsättningar för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen.

Vi är fast beslutna att elektrifiera samhället för att bidra till att vända utvecklingen vad gäller klimatförändringarna. Elektrifiering kommer att bli en förutsättning för att företag, industrier, kunder och samhället i stort ska kunna minska koldioxidutsläppen genom att i stället välja förnybar och klimatneutral energi. Transporter står för ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.

Elektrifiering, elektricitet och e-mobilitet – ett sätt att vända utvecklingen 

Vattenfall förväntar sig att e-mobilitet kommer att spela en viktig roll för att lösa många av de problem vi står inför i dag vad gäller energianvändning och den ökande urbaniseringen. En lättillgänglig laddningsinfrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna byta till elfordon.

Vattenfall utvecklar och säljer laddningslösningar för eldrivna bilar, bussar och lastbilar. Tillsammans med våra partners har vi byggt upp ett av Europas största laddningsnät, InCharge. InCharge finns i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, och fler marknader är på väg. Vattenfall deltar också i initiativ som pilotprojektet eRoadArlanda för att utveckla elvägar för elektriska lastbilar och andra elfordon. Fordonen laddas samtidigt som de kör på elvägarna.

Museum of Fossil Fuels

Inom en generation kan bensin och diesel vara förpassade till museum. I slutet av sommaren öppnade Vattenfalls Museum of Fossil Fuels i Stockholm – det första i sitt slag.

E-transportinitiativ

Läs mer om laddlösningar för elbilar, bussar och lastbilar.

Nyheter om e-transporter

En Volvo V60. Foto: Volvo

År 2009 startade Vattenfall och Volvo ett bolag tillsammans för att utveckla världens bäst...

Nyhet
Barn som rynkar på näsan av lukten av bensin

Vattenfalls museum-kupp gav eko över halva jordklotet. I helgen kan delar av Museum of Fos...

Nyhet
NunaX vid tävlingens start i Darwin, Australien

Många höjdpunkter och ett tungt lågvattenmärke när Vattenfall Solar Team deltog för tionde...

Nyhet

Infrastruktur för laddning av elbilar

För att elfordon verkligen ska slå igenom måste infrastrukturen med laddningsstationer byggas ut. Vattenfall deltar därför i flera projekt som ska åstadkomma just detta. Vattenfall har byggt flera snabbladdningsstationer i Stockholm och Uppsala.

Vid dessa stationer kan ett elbilsbatteri laddas från 0 till 80 % på mindre än en halvtimme. I Nederländerna och Tyskland har Vattenfall över 1 000 offentliga laddningsstationer för elbilar, framför allt i Amsterdam, Berlin och Hamburg.

De här stationerna levererar nästan 200 000 kWh förnybar el för elfordon, vilket motsvarar 1 000 000 km utsläppsfri körning. Diskussioner med fler städer och kommuner pågår om att utveckla en lämplig infrastruktur.

Vattenfall erbjuder också enkla och smarta laddboxar för elbilsägare, organisationer och företag som vill kunna erbjuda sina medarbetare, hyresgäster och besökare möjligheten att ladda sina elbilar. Sammanlagt har Vattenfall över 10 000 laddningsplatser i Nordeuropa.

Relaterad information

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.