Elektrifiering av transporter – samarbeten för eldrivna fordon

Elektrifiering av transporter förvandlar vår framtid.

Lösningar för elektrifiering och e-mobilitet är avgörande för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen

Vi på Vattenfall är fast beslutna att elektrifiera samhället för att bidra till att vända utvecklingen vad gäller klimatförändringarna. Elektrifiering är en förutsättning för att företag, industrier, kunder och samhället i stort ska kunna ersätta fossila bränslen med fossilfri energi. Detta sker inom alla områden, men det är viktigt att fokusera på de som kan erbjuda de största fördelarna.

Transporter står för ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Detta innebär att transportsektorn är central när det gäller att skapa ett mer hållbart energisystem.

Hur vi kan vända utvecklingen

Vattenfall väntar sig att e-mobilitet kommer att spela en viktig roll för att lösa många av de problem vi står inför i dag vad gäller energianvändning och den ökande urbaniseringen. En lättillgänglig laddningsinfrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna byta till elfordon.

Infrastruktur för laddning av elfordon

Utbyggnaden av infrastruktur för laddningsstationer är viktig för att möta det växande behovet av laddning av elfordon. Vattenfall är involverad i flera projekt som syftar till att uppnå detta genom återförsäljning och investering i offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer. Vid snabbladdningsstationerna kan ett elbilsbatteri laddas från 0 till 80 procent på cirka 15 minuter.

I Sverige, Tyskland och Nederländerna bygger Vattenfall, både på egen hand och tillsammans med samarbetspartners, offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer på strategiska platser över hela landet. Vi för konstanta dialoger med företag, städer och kommuner för att bidra till att utveckla en hållbar laddinfrastruktur.

Cirka 4 miljoner laddningssessioner per år vid InCharge-laddstationer på alla våra marknader visar tydligt att eldriven körning och laddning håller på att bli det nya normala. Vattenfall erbjuder också enkla och smarta laddningsboxar för elbilsägare, organisationer och företag som vill kunna erbjuda sina medarbetare, hyresgäster och besökare möjligheten att ladda sina elbilar. Sammanlagt har Vattenfall cirka 51 000 laddningsstationer i Nordeuropa.

Under de kommande decennierna ska Vattenfall inte bara att investera miljarder i ny fossilfri elproduktion, utan har även som mål att driva 25 gånger fler laddningspunkter för elfordon år 2030 jämfört med år 2020. Det blir totalt en halv miljon enheter.

InCharge och andra partnerskap

Vattenfall utvecklar och erbjuder laddlösningar för eldrivna bilar, bussar och lastbilar. Tillsammans med våra partner har vi byggt ett av Europas största laddningsnätverk, InCharge. InCharge är etablerat i Sverige, Tyskland och Nederländerna, och fler marknader är på gång. Vattenfall deltar också i initiativ som pilotprojektet eRoadArlanda för att utveckla e-vägar för ellastbilar och andra elfordon. E-vägar gör det möjligt för fordon att laddas under körning.

InCharge

Vill du ladda elbilen smart och säkert – hemma, på jobbet och på vägen? Gå med i InCharge.

InCharge-logotyp

Initiativ för e-transporter

Våra initiativ underlättar användningen av elfordon.

Nyheter om e-transporter

Bilbesiktning på Opus-station

Vattenfall och Opus i samarbete för minskade klimatavtryck

Vattenfall ska som ”Smart Energy Partner” hjälpa besiktningsföretaget Opus Bilprovning, med 100 stationer i Sverige, att hitta vägar som minskar Opus klimatavtryck.

Läs hela artikeln
Laddning av elbil

Vattenfall InCharge ska leverera 200 laddstationer till Stora Enso

Vattenfall InCharge ska börja installationen av cirka 200 laddstationer vid Stora Ensos 25 kontor och anläggningar i Sverige.

Läs hela artikeln
Elbil på laddning vid InCharge-station på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm

Vattenfall InCharge mer än dubblerar antalet laddplatser i Stockholm

Under 2023 har Vattenfall InCharge etablerat sex nya laddgator och finns nu på 21 gator i Stockholm. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator med fler laddplatser.

Läs hela artikeln
Induktionsladdning

Elfordon och laddning – dags att kapa sladden?

Ny teknikutveckling gör trådlös laddning till den perfekta lösningen för alla slags fordon och transporter.

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Elbil på laddning vid InCharge-station utanför Willys-butik. Foto; Emmett Sparling

Vattenfall InCharge och Axfood utökar antalet laddplatser när du handlar

Vattenfall InCharge och Axfood, en av Sveriges ledande dagligvarukoncerner, har tecknat avtal om utbyggnad av laddstationer vid sina butiker.

Läs hela artikeln

Relaterad information

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Batterilagring i vindkraftparken

Energilagring och nätstabilitet är viktiga frågor i den nya energivärlden.

Se även

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer som möjliggör fossilfrihet.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.