Forsmark 1 på väg mot full effekt

Forsmark 1 är på väg mot full effekt efter den tillfälliga nedgång som ägde rum under söndagskvällen.

Ett jordfel på 400 kV-nätet fick en av de två turbinanläggningarna på Forsmark 1 att lösa ut och sluta generera el till nätet sent på söndagen. Anläggningen har svarat som förväntat vid jordfelet, och säkerhetsfunktionerna har fungerat som de ska.

Forsmark 1 har under måndagen producerat el på halv effekt. Efter säkerhetsgenomgång kunde den turbinanläggning som löst ut fasa mot yttre elnätet på måndagskvällen. Full effekt beräknas nås under onsdag morgon.

Se även

Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar, och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden AB, signerar avtalet för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2. Foto: Vattenfall, fotograf John Guthed

Vattenfall avtalar om nedmontering av stora radioaktiva komponenter i Ringhals 1 och 2

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden AB för nedmontering av reaktortankar och deras inre delar samt bränsleställ i Ringhals 1 och Ringhals 2.

Läs hela artikeln
Reaktorhallen i Ågestaverket

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material.

Läs hela artikeln