Forsmark förstärker miljöarbetet med nytt löfte

Forsmark har tecknat ett nytt hållbarhetslöfte med länsstyrelsen för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Löftet handlar bland annat om effektivare vattenanvändning och att skapa miljövänliga restprodukter från reningsverket för spridning på åkrar.

För ett år sedan tecknade Forsmark ett första hållbarhetslöfte. Nu har nästa steg tagits och ett nytt löfte skrivits under. Ett mål är att internt lyfta hur företaget arbetar med vattenfrågor, och även involvera medarbetare genom att efterlysa förslag på förbättringsarbete som kan leda till minskad vattenförbrukning.

– För oss är miljöarbetet centralt. Vi tror att det här hållbarhetslöftet kommer att lyfta medvetenheten hos våra medarbetare och att det kommer få en positiv effekt för vattenförbrukningen, säger Jonas Svensson som är chef på skyddsavdelningen där miljöansvarsfrågor ingår.

Forsmark ska även ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och inköp av varor och tjänster, genom att verka för implementering av krav på snålspolande funktioner vid renovering eller nyinstallation.

– Det här är viktigt på flera sätt. Vi begränsar vår vattenförbrukning samtidigt som vi visar entreprenörer och inköpsbolag att vi vill minska vår miljöpåverkan i alla led, säger Jonas Svensson.

En ny aktivitet handlar om att förbättra kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverket. Målet är att slammet från avloppsreningsverket ska certifieras, genom att Forsmark uppfyller en rad krav. Under 2022 ska förutsättningarna undersökas.

– Vi vill att slammet från det avloppsvatten som kommer till reningsverket får en önskvärd kvalitet som gör att det kan certifieras och användas för gödsling på svensk åkermark, säger Jonas Svensson.

Aktiviteterna grundar sig i Agenda 2030 och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom hållbarhetslöftena kan företag i Uppsala län bidra till de globala hållbarhetsmålen.

– Tecknandet av hållbarhetslöften skapar motivation och engagemang bland våra anställda. Hållbarhet är viktigt för samhället, och det är viktigt för oss. Det hänger även ihop med Vattenfalls övergripande mål att skapa ett fossilfritt liv inom en generation, säger Jonas Svensson.

Vid frågor eller önskemål om intervjuer, kontakta Forsmarks presschef:
Josef Nylén
Telefon: 073 - 043 98 80

Fakta

Största delen av Forsmarks avfall är icke farligt, konventionellt avfall. Över 95 procent av det konventionella avfallet som producerades under 2020 kunde skickas till återvinning/energiutvinning medan resterande del levererats till deponianläggningar.

Radioaktivt avfall transporteras till mellanlagret Clab i Oskarshamn och till SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

Läs mer

Man fiskar från stora stenblock, Forsmark syns på andra sidan ett kav lugnt hav

Forsmark arbetar för en god närmiljö och för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala län. För att främja biologisk mångfald och minska klimatpåverkan ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Se även

IAEA-granskning till stöd för långtidsdrift

Ett internationellt expertteam från International Atomic Energy Agency (IAEA) avslutade nyligen ett granskningsbesök som rör långsiktig säkerhet och produktionsf&o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Forsmarksanställda nominerade till Årets kraftkvinna

Gruppchef Helena Arneberth och underhållschef Lena Åkman vid Forsmarks Kraftgrupp är två av dem som nominerats till Årets kraftkvinna 2021.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']