Forsmarks vd om regeringsbeslutet

Regeringen har på torsdagen beslutat att bryta upp SKB:s samlade slutförvarsansökan och ge klartecken för mellanlagret i Oskarshamn (Clab) att ta emot mer använt kärnbränsle.

Något regeringsbeslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark i Östhammars kommun finns inte. Forsmarks och Ringhals vd Björn Linde kommenterar:

– Jag är besviken över att regeringen bryter ut en delmängd av SKB:s ansökan. Det är svårt att förstå varför regeringen inte kunde fatta beslut om helheten, när allt underlag från SKB är klart sedan länge och godkänt av bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redan i våras meddelade Forsmarks Kraftgrupp elmarknaden Nordpool att det föreligger en risk för produktionspåverkan från år 2024 om använt kärnbränsle inte kan levereras till Clab på grund av kapacitetsbegränsningar där. Regeringsbeslut behövs senast 31 augusti i år för att inte riskera att tillståndstaket nås i Clab, har marknaden meddelats. 

– Vi behöver ta del av regeringsbeslutet i skrift och analysera det innan vi kan bedöma vilka konsekvenser det får för elproduktionen, säger Björn Linde.

Uppdatering 31/8:

Elmarknaden har meddelats att regeringsbeslutet som togs den 26 augusti har skapat osäkerheter kring den rättsliga prövningen för att få slutgiltiga beslut om lagring av kärnbränsle. Att mark- och miljödomstolen delar regeringens uppfattning att den del av SKB:s slutförvarsansökan som rör Clab kan brytas ut är osäkert. Möjligheterna att starta om Forsmark 2 efter det årliga underhållet 2024 och Forsmark 3 efter det årliga underhållet 2025 är för närvarande inte möjliga att förutse.

– För Forsmarks räkning får vi en konsekvens 2024 om detta inte löses, men jag hoppas att situationen har klarats ut i tid innan den risken faller ut. Likväl har vi ett ansvar att meddela marknaden om denna risk, säger Björn Linde.

På Ringhals finns en risk för både Ringhals 3 och Ringhals 4 efter revisionerna 2025, vilket också har meddelats till elmarknaden. Vid Forsmark 1 finns mer tillgänglig lagringskapacitet, därför är anläggningen inte berörd på samma sätt.

Läs även tidigare nyhet om risk för otillgänglighet från 2024 utan regeringsbeslut.

Se även

Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar, och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden AB, signerar avtalet för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2. Foto: Vattenfall, fotograf John Guthed

Vattenfall avtalar om nedmontering av stora radioaktiva komponenter i Ringhals 1 och 2

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden AB för nedmontering av reaktortankar och deras inre delar samt bränsleställ i Ringhals 1 och Ringhals 2.

Läs hela artikeln
Reaktorhallen i Ågestaverket

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material.

Läs hela artikeln