Forsmarksanställd prisad för examensarbete

Emma Ekberg Berry har mottagit Sigvard Eklunds pris för bästa examensarbete vid Svensk kärntekniskt centrums (SKC) årliga möte. Hon läste civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala universitet och gjorde sitt examensarbete vid Forsmark. Nu jobbar hon på Forsmark, bland annat med frågor relaterade till examensarbetet.

emma_webb.jpg

Emma Ekberg Berry, ingenjörsstöd på Forsmark.

Stort grattis! Hur känns det?
– Det känns otroligt roligt och det är såklart extra kul att mitt arbete har bidragit till utvecklingen inom tillståndsbaserat underhåll i kärnkraftsbranschen.

Vad jobbar du med på Forsmark och hur är det kopplat till ditt examensarbete?
– Idag arbetar jag som ingenjörsstöd på enheten för elunderhåll här på Forsmark. Jag gav några rekommendationer i mitt examensarbete för vidare arbete och det är nu en del av mina arbetsuppgifter. Vi arbetar med analyser av bland annat drivdonskurvor, där vi i liten skala har börjat implementera ”Machine Learning” för att undersöka möjligheterna att identifiera slitage i ett tidigt stadie.

Hur är det att jobba på Forsmark?
– Det är väldigt roligt och varierat. Jag möts av intressanta utmaningar dagligen där jag testas på mina ingenjörskunskaper, och jag upplever verkligen att mina civilingenjörsstudier kommer väl till användning i mitt arbete, vilket känns jättekul.

Har du något tips till andra studenter som är intresserade av kärnkraft?
– Först och främst vill jag säga att kärnkraft är ett väldigt intressant område att arbeta inom och jag rekommenderar det verkligen. För att få jobb skulle jag nog säga att det viktigaste är att ta egna kontakter med företaget man är intresserad att arbeta inom, och inte vara rädd för att fråga sig fram. Jag fick genomföra mitt examensarbete på Forsmark genom att jag själv tog kontakt med dem och sa att jag var intresserad av att göra mitt examensarbete där. Jag upplever att jag fick väldigt positiv respons, och idag är jag är jätteglad att jag tog den initiala kontakten med dem.

SKC:s motivering i sin helhet:

”Emma har skrivit sitt examensarbete om slitage av drivdon på Forsmark 1 och 2. Arbetet har gjorts på Uppsala universitet i samarbete med Forsmark Kraftgrupp AB. Examensarbetet är ett utomordentligt exempel på nya metoder för analys av historisk data för att optimera underhållsintervall för förbättrad fortsatt drift. Arbetet är ett värdefullt bidrag till utvecklingen av det så kallade tillståndsbaserade underhållet, vilket är ett utvecklingsområde av yttersta vikt för konkurrenskraft och för långtidsdrift av nuvarande kärnkraftverk. Examensarbetet är väldigt välskrivet och är ett bra exempel på ny ingenjörskompetens och analys applicerad på verkliga industriella utmaningar.”

Fakta

För att stödja kärnteknisk forskning och utbildning vid landets högskolor har den kärntekniska industrins intresseorganisation, SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, inrättat Sigvard Eklunds pris för bästa doktorsavhandling, bästa masteruppsats och bästa examensarbete på kandidat/högskoleingenjörsnivå. Sigvard Eklund, 1911-2000 , kärnfysiker, var forskningschef vid AB Atomenergi 1950-61 och ledde arbetet med att uppföra Sveriges första forskningsreaktor. Åren 1961-1981 var han generaldirektör för det internationella kärnenergiorganet, IAEA, i Wien och hade en ledande roll i det internationella arbetet med att utnyttja kärnenergin för fredliga ändamål.

Se även

Reaktortank under lupp vid Forsmark 3:s avställning

Den årliga avställningen för underhåll och bränslebyte på Forsmark 3 är igång. Under cirka 40 dygn ska en rad åtgärder genomföras ...

Läs hela artikeln

Så små är utsläppen från Forsmark

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samla...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet, som är beläget söder om Tärendö, omfattar maximalt 30 v...

Läs hela artikeln