Reaktortank under lupp vid Forsmark 3:s avställning

Den årliga avställningen för underhåll och bränslebyte på Forsmark 3 är igång. Under cirka 40 dygn ska en rad åtgärder genomföras och cirka 1 600 personer är inblandade, både egen personal och inhyrda. Bland annat ska reaktortankbotten inspekteras och dammsugas.

Depåstopp, service eller revision som det ofta kallas, pågår 12 september-25 oktober på Forsmark 3. Efter många månader med planering och förberedelser är det roligt att dra igång, säger Kenneth Stensson som är revisionsledare:

– Trots att avvikelser kan uppstå är revisionerna ofta positiva med bra samarbete. Revisionen tenderar att ta fram unika samarbeten som kanske inte skulle ha skett under normal drift.

Under perioden sker omfattande provning av mekanisk integritet i reaktortank, bränslebyte och byte av fästplattor för rörsystem i kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen, för att nämna något.  Dessutom ska reaktortankens botten dammsugas. Dammsugaren är ett verktyg som heter BICT, vilket står för Bottom Inspection and Cleaning Tool.

Utrustning laddmaskin.jpg

Skissen visar utrustningen som hänger från laddmaskinen i reaktorhallen, på väg ner i reaktortanken.


– Den här dammsugaren kan både inspektera och rengöra reaktortankbotten, säger Caroline Bohlin som är underhållsingenjör på Forsmark.

Bakgrunden till tankbottenrengöringen är att Forsmark liksom andra kärnkraftverk vill undvika så kallade bränsleskador som annars kan leda till produktionsstopp vilket är både kostsamt och tidsödande. Bränsleskadorna orsakas i många fall av små trådformade och metalliska partiklar, till exempel spånor från bearbetning, som fastnar i ett bränsleknippe och nöter hål på inkapslingen. Sådant skräp vill man få bort.

carolinebohlin-reaktorhall-f31920x1080.jpg

Caroline Bohlin, underhållsingenjör på Forsmark.

 

– Målet med den här åtgärden är att rengöra reaktortankbotten från de partiklarna och därmed minska risken för att bränsleskador uppstår. Just denna utrustning är utformad för att passa i våra reaktorer och det är första gången den används, säger Caroline Bohlin.

mellan stutsarna.jpg

Utrustningen rör sig på botten mellan de så kallade stutsarna (korta rörstycken) i testmiljö.


Andra kärnkraftverk i Norden har genomfört liknande åtgärder de senaste åren.

– Det visar att fler än vi har dragit slutsatsen att det är viktigt att hålla reaktorn och dess omgivning ren från små partiklar, säger Caroline Bohlin.

När rengöringen genomförts i slutet av september påbörjas ett analysarbete där partiklarna först ska dekontamineras och sedan analyseras, för att kunna härleda ursprunget till skräpet.

– Genom att dammsugarverktyget BICT är utrustad med en kamera kan vi se och inspektera området samtidigt som vi rengör. Vi kommer att dokumentera fynd och föra loggbok. BICT har en partikelfälla som vi kan undersöka och se mängd, form och storlek på uppsamlade partiklar. Vi hoppas även att efterföljande materialanalys kan ge oss intressant information, säger Caroline Bohlin.

utrustning nedåt botten.jpg

Datorbilden visar hur utrustningen rör sig nedåt längs reaktortankbotten.

Här kan du läsa mer om revisionerna.

 

Se även

Bilder från förr visas för allmänheten

Mellan den 27 augusti och 3 oktober visar Forsmarks Kraftgrupp en rad fotografier från 1970- och 1980-talet på Östhammars huvudbibliotek.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Forsmarks vd om regeringsbeslutet

Regeringen har på torsdagen beslutat att bryta upp SKB:s samlade slutförvarsansökan och ge klartecken för mellanlagret i Oskarshamn (Clab) att ta emot mer använt kärnbränsle.

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln