Väg och kraftledning intill en sjö

Första nio månaderna 2021: Stabilt resultat i turbulent marknad

”Vår underliggande verksamhet går stabilt, vi fortsätter att leverera på vår strategi och har under kvartalet slutfört flera viktiga projekt och transaktioner”, säger Vattenfalls vd Anna Borg i en kommentar till rapporten.

anna-borg-vd-logotyp.jpg

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar delårsrapporten för januari-september 2021 så här:

”Situationen på elmarknaderna i Europa har varit minst sagt dramatisk den senaste tiden, med höga priser och historiskt hög volatilitet. Detta är en problematisk utveckling för många av våra kunder. I Norden har framförallt låg nederbörd i Norge och lägre vindhastigheter tryckt upp priserna. På kontinenten har markanta ökningar i kostnaderna för koldioxidutsläpp samt bränslepriser lett till rekordnoteringar på flera marknader. Priset på naturgas har exempelvis femdubblats jämfört med föregående år. Trots den kraftiga återhämtningen från föregående års mycket låga prisnivåer var Vattenfalls erhållna pris i Norden lägre än motsvarande period förra året. Detta på grund av de prissäkringar vi har för att stabilisera resultatet samt effekter från ökande skillnader mellan prisområden i Sverige där norra Sverige har betydligt lägre prisnivåer än de södra delarna på grund av transmissionsbegränsningar.

Betydande effekter av engångskaraktär

Periodens resultat uppgick till 41,9 miljarder SEK för niomånadersperioden och 18,3 miljarder SEK för kvartalet. Avyttringen av Stromnetz Berlin påverkade kvartalets resultat positivt med 8,4 miljarder SEK före skatt och därtill ökade värdet på våra energiderivat med 10,5 miljarder SEK till följd av den kraftiga uppgången på marknaden.

Den operativa verksamheten utvecklas stabilt. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 4,3 miljarder SEK till 22,1 miljarder SEK för januari-september men var i stort sett oförändrat mot samma kvartal förra året. De höga el- och bränslepriserna gynnade vår kraftproduktion och tradingverksamhet, men bidrog samtidigt till lägre resultat inom värme och eldistribution.

Marknadsläget har också stor effekt på vår justerade nettoskuld, som har minskat med 100 miljarder SEK sedan årsskiftet. Detta beror främst på nettoförändringen av erhållna marginalsäkerheter efter de kraftiga prisuppgångarna för gas och el på kontinenten. Exklusive denna effekt var nyckeltalet FFO/AND 36,1%.

Försäljningen av 49,5% av Hollandse Kust Zuid till BASF slutfördes i september. Transaktionen påverkar inte periodens resultat men bidrog till en ytterligare förstärkning av vår balansräkning. Att vi stärker upp vår finansiella ställning är ett medvetet val för att rusta inför de kommande årens ambitiösa investeringsplan för att kunna bidra till energiomställningen.

Steg mot en fossilfri framtid

I början av september deltog jag i invigningen av Kriegers Flak, Skandinaviens största vindkraftspark, tillsammans med den danska kronprinsen och handelsministern. Projektet slutfördes tidigare än planerat trots pandemin och kommer att öka Danmarks vindkraftsproduktion med 16%.

Nyligen skärpte vi våra utsläppsminskningsmål för att vara i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och ha nettonollutsläpp till 2040. Våra nya mål är godkända enligt Science Based Targets Initiative. Nästa vecka riktas världens blickar mot COP26 som hålls i Glasgow. Det är min starka förhoppning att världen kan samlas kring att öka takten i omställningen och att fler ansluter sig till 1,5-gradersmålet. Vi har endast sett början av en rekordstor omställning som inte bara är nödvändig; den är också full av möjligheter för den som väljer att omfamna den och vill vara med och leda utvecklingen.”

Viktiga händelser, juli–september 2021

 • Högre elpriser till följd av lägre hydrologisk balans, lägre vindhastigheter samt högre priser för bränslen och utsläppsrätter.
 • Betydande engångseffekter påverkade periodens resultat positivt. Högre el- och gaspris resulterade i temporärt höga kassainflöden till följd av ökade erhållna marginalsäkerheter.
 • Försäljning av Stromnetz Berlin slutförd 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 2,1 miljarder EUR.
 • Invigning av Skandinaviens största vindkraftspark, Kriegers Flak i Danmark.
 • Kraftig ökning av producenter och kunder som vill ansluta sig till elnätet.
 • Kundtillväxt och expansion inom laddlösningar för elfordon i Tyskland och Nederländerna.
 • Fortsatta steg för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmenätet i Amsterdam och London.

Finansiell utveckling, januari–september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (5% exklusive valutaeffekter) till 116 590 MSEK (114 815).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 22 090 MSEK (17 802).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 521 MSEK (10 030).
 • Periodens resultat uppgick till 41 912 MSEK (1 989).

 Finansiell utveckling, juli–september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (4% exklusive valutaeffekter) till 36 125 MSEK (35 375).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 782 MSEK (4 818).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 926 MSEK (4 743).
 • Periodens resultat uppgick till 18 277 MSEK (3 583).

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Första nio månaderna 2022: Stabilt resultat och stark finansiell ställning i oroliga tider

Årets tredje kvartal präglades tydligt av den turbulenta marknaden och osäkerheten inför vintern är stor. Vattenfalls finansiella ställning är dock god och det underliggande resultatet för p...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2022 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2022 publiceras torsdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln